Liiketoimintaa voi harjoittaa moneen tarpeeseen ja eri tilanteisiin on paljon erilaisia yhtiömuotoja aina kevytyrittäjyydestä osakeyhtiöön tai osuuskuntaan saakka. Mutta miten valita oikea yhtiömuoto? Tässä artikkelissa käymme lyhyesti läpi eri yhtiömuodot ja kerromme minkälaiseen tarpeeseen kukin yhtiömuoto parhaiten sopii.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjä
Kevytyrittäjyys on helppo aloittaa

Kevytyrittäjyys on noussut viime vuosina suosituksi vaihtoehdoksi kokeilla yrittäjyyttä, sillä sen avulla yrittäjyys on helppo aloittaa. Kevytyrittäjyys ei kuitenkaan ole virallinen yhtiömuoto ja eri palveluntarjoajat voivat tarkoittaa sillä eri asioita. Osa palveluntarjoajista vaatii esimerkiksi y-tunnuksen.

Kevyt yrittäjyys on helppo tapa kokeilla siipiään yrittäjänä, sillä siinä on pienet riskit. Se toimii hyvin esimerkiksi sivuansioiden hankkimiseen opiskelujen tai palkkatöiden ohella tai jos työ on keikkaluontoista. Jos kuitenkin tähtäät yritykselläsi kasvuun, kannattaa pohtia toista yritysmuotoa.

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja

Toiminimiyrittäjä
Toiminimi on monelle ensimmäinen yritys

Toiminimi eli viralliselta nimeltään yksityinen elinkeinonharjoittaja on yhtiömuoto, jolla luonnollinen henkilö voi harjoittaa yrittäjyyttä. Toiminimessä yhtiö ei ole itsenäinen verovelvollinen vaan yrityksen tulot verotetaan yrittäjän henkilökohtaisina tuloina. Myös toiminimen riskit ovat yrittäjän henkilökohtaisia riskejä.

Toiminimi on helppo perustaa ja lopettaa nopeasti ja sen voi perustaa yksin. Se on myös edullisempi vaihtoehto kuin esimerkiksi osakeyhtiö.

Toiminimi sopii parhaiten yrittäjälle, joka toimii yksin ja haluaa yksinkertaisen mallin yritystoiminnan pyörittämiseen. Toiminimi sopii yhtiömuodoksi, kunhan tulos ei nouse liian korkeaksi, sillä toiminimen tulos verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona. Mikäli tulos uhkaa nousta liian korkeaksi, kannattaa harkita toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi. Lue lisää toiminimen perustamisesta täältä.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön perustaminen
Osakeyhtiö on rajatun riskin yhtiömuoto

Osakeyhtiö on yleisin yhtiömuoto ja sen voi perustaa yksin tai useamman henkilön kanssa. Osakeyhtiö sopii kasvua hakevalle yritykselle, jolle kertyy jo heti aluksi tai tulevaisuudessa tulosta.

Osakeyhtiö on osakkaistaan erillinen verovelvollinen eli yhtiön tulos siis verotetaan erikseen yrityksen omistajien tuloista. Yhtiön osakkaat eivät myöskään vastaa yrityksen veloista henkilökohtaisella omaisuudella. Osakeyhtiön hyviksi puoliksi listataan usein sen helppo verosuunnittelu ja kohtuulliset riskit, sillä osakkeenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veroista ja veloista. Osakeyhtiöstä osakkaat voivat nostaa itsellensä palkkaa sekä hyödyntää luontoisetuja.

Osakeyhtiötä pidetään usein luotettavampana yhtiömuotona kuin muita yhtiömuotoja. Mikäli tavoite on siis selkeästi kasvattaa yritystä tai jopa start up-henkisessä räjähtävään kasvuun tähtäävässä yritystoiminnassa, on osakeyhtiö sopiva vaihtoehto. Voit lukea osakeyhtiön perustamisesta lisää täältä.

Avoin yhtiö

Avoimen yhtiön perustaminen
Avoimen yhtiön perustaminen

Avoin yhtiö on henkilöyhtiö eli siinä tulee olla aina kaksi tai useampi henkilö, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa. Henkilöt voivat olla  luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä kuten yrityksiä. Avoimessa yhtiössä tulisi kaikilla yhtiömiehillä olla hyvä luottamus keskenään, koska yhtiömiehet vastaavat yhtiön asioista yhdessä. Yhtiömiehet voivat joutua siis vastaamaan yhtiön velvoitteista myös toisen yhtiömiehen puolesta.

Avoimen yhtiön perustaminen on yleensä edullisempaa kuin osakeyhtiön. Yhtiön osakkaat voivat nostaa itsellensä palkkaa sekä hyödyntää luontoisetuja. Avointa yhtiötä suositellaan yhtiömuodoksi vain, jos yhtiömiehillä on 100% luottamus keskenään.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiön perustaminen
Kommandiittiyhtiön perustaminen

Kommandiittiyhtiö on avoimen yhtiön tavoin henkilöyhtiö eli siinä on aina kaksi tai useampi henkilö pyörittämässä liiketoimintaa. Kommandiittiyhtiö on muuten melko samanlainen kuin avoin yhtiö, mutta kommandiittiyhtiössä on äänetön yhtiömies, jota ei avoimessa yhtiössä ole. Kommandiittiyhtiössä tulee siis olla vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja äänetön yhtiömies.

Myös kommandiittiyhtiön perustaminen on edullisempaa kuin osakeyhtiön. Yhtiömiehille voidaan maksaa palkkaa, luontoisetuja sekä verottomia kulukorvauksia.

Kommandiittiyhtiö sopii henkilölle, joka haluaa perustaa yrityksen, jossa olisi alusta alkaen mukana joku toinen, mutta vastuu säilyy hänellä itsellään. Kommandiittiyhtiö on hyvä vaihtoehto, kun vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yrityksestä ja sen hallinnosta omalla työpanoksellaan, mutta haluaa mukaan sijoittajan. Äänetön yhtiömies on mukana sijoittajana, jonka panos yritykseen on lähinnä raha tai muu rahan arvoinen omaisuus.

Osuuskunta

Osuuskunnan perustaminen
Osuuskunnalla on Suomessa pitkät perinteet

Osuuskunta on yhtiömuoto, joka harjoittaa taloudellista toimintaa, josta hyötyvät sen jäsenet. Osuuskunnan voi perustaa yksin tai useamman henkilön kanssa yhdessä. Yleensä osuuskuntaa ei perusteta yksin. 

Osakeyhtiön tavoin osuuskunta on itsenäinen verovelvollinen eli sitä verotetaan jäsenistään erillisenä verovelvollisena. Osuuskunnan jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista. Se onkin yleisesti sopiva yhtiömuoto, jos monta henkilöä haluaa kokeilla yhteistä yrityksen pyörittämistä helposti. Osuuskunnat ovatkin olleet suosittuja oppilaitoksissa ja opiskelijoiden kesken.

Yhtiömuodot vertailussa

Suomen yhtiömuodot vertailussa

Mikäli olet jaksanut lukea tänne asti, sinulle on käynyt selväksi, että Suomessa löytyy paljon erilaisia tapoja yrittää. Yhtiömuodon valintaan pääosin vaikuttavat perustajien lukumäärä, yritystoiminnan tavoitteet sekä yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat.

Yleisimmin yrittäjät päätyvät Suomessa joko osakeyhtiöön tai toiminimeen, jotka ovat kaikista suosituimpia yhtiömuotoja. Molemmat niistä sopivat aloittavasta yrittäjästä kokeneempaan konkariin sekä sivutoimisesta yrittäjyydestä muita työllistäväksi yritykseksi. Toiminimen voi myöhemmässä vaiheessa muuttaa halutessaan osakeyhtiöksi.

Mikäli sinulla on kysyttävää yhtiömuodon valinnasta, niin me Tilitoimisto Älyssä autamme sinua mielellämme. Ota meihin yhteyttä!


Usein kysyttyä yhtiömuodon valinnasta

Mitkä asiat vaikuttavat yhtiömuodon valitsemiseen?

Yhtiömuodon valintaan vaikuttavat eniten yhtiömuodon verotus ja perustajien lukumäärä. Mikäli perustat yrityksen yksin, valinta osuu yleensä toiminimeen tai osakeyhtiöön. Huomaa kuitenkin, että osakeyhtiössä tarvitset lisäksi hallituksen varajäsenen. Myös osuuskunnan voi perustaa yksin, mutta se ei ole kovin yleistä.

Kaksi tai useampi perustaja voivat valita osakeyhtiön, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan. Yhdessä yritystä perustettaessa yhtiömuodon valintaan vaikuttavat osakkaiden roolit tulevassa yrityksessä eli panostaako kaikki osakkaat saman verran yritykseen vai onko joku selkeästi mukana vain sijoittajan roolissa.

Voiko liiketoimintaa harjoittaa ilman yhtiötä?

Liiketoimintaa voi harjoittaa tavallaan ilman yhtiötä. Nykyään monet tarjoajat myyvät ns. kevytyrittäjyys-palveluita. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kevytyrittäjä ei ole virallinen termi lainsäädännössä ja eri palveluntarjoajat tarkoittavat sillä eri asioita. Osassa kevytyrittäjyys-palveluissa voi joutua perustamaan y-tunnuksen eli perustamaan yrityksen ja joidenkin alla y-tunnusta ei vaadita.