Liiketoimintaa voi harjoittaa moneen tarpeeseen ja eri tilanteiseiin on paljon erilaisia yhtiömuotoja aina kevytyrittäjyydestä osakeyhtiöön tai osuuskuntaan saakka. Tässä artikkelissa käymme kevyesti läpi eri yhtiömuodot Suomessa ja kerromme minkälaiseen tarpeeseen kukin yhtiömuoto parhaiten sopii

Ennen kuin menemme itse asiaan, muistathan kuitenkin että yritystä perustaessa mahdollinen starttiraha tulee olla haettuna ENNEN yrityksen perustamista.

Täältä löydät lisätietoja yrityksen tukiasioista

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjyys on helppo aloittaa

Kevytyrittäjyys on noussut viime vuosina suosituksi vaihtoehdoksi kokeilla yrittäjyyttä. Kannattaa kuitenkin huomata, että kevytyrittäjyys ei ole virallinen yhtiömuoto ja eri palveluntarjoajat tarkoittavat sillä eri asioita. Joidenkin palveluntarjoajien kanssa kevytyrittäjyyttä harjoittaessa sinun täytyy perustaa y-tunnus ja jotkut eivät taas vaadi y-tunnusta.

Kevytyrittäjyyden hyvät puolet

 • Helppo tapa koittaa siipiään yrittäjänä
 • Pieni riski
 • Toimii hyvin sivuansioiden hankkimiseen opiskelujen tai palkkatöiden ohella
 • Sopii sinulle, jos teet paljon pieniä keikkatöitä

Kevytyrittäjyyden huonot puolet

 • Kevytyrittäjyys ei ole lainsäädännössä virallinen termi ja eri palveluntarjoajat saattavat tarkoittaa sillä eri asioita
 • Ei toimi hyvin, kasvuun tähtäävälle yrittäjälle

Kenelle kevytyrittäjyys sopii yhtiömuodoksi?

Kevytyrittäjyys sopii parhaiten opiskelijalle, sivutoimiselle yrittäjälle ja omasta työstään laskuttavalle. Se on hyvä vaihtoehto ensimmäistä kertaa yrittäjänä omia siipiään kokeilevalle.

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja

Toiminimi on monelle ensimmäinen yritys

Toiminimi, virallisesti yksityinen elinkeinonharjoittaja, on yhtiömuoto, jolla luonnollinen henkilö voi harjoittaa yrittäjyyttä. Toiminimi ei ole itsenäinen verovelvollinen vaan toiminimi on yrittäjä itse. Toiminimen tulos siis verotetaan yrittäjän henkilökohtaisina tuloina. Myös toiminimen riskit ovat yrittäjän henkilökohtaisia riskejä.

Toiminimen hyvät puolet

 • Toiminimi on helppo perustaa ja lopettaa nopeasti
 • Toiminimen voi perustaa yksin
 • Edullisempi vaihtoehto kuin esimerkiksi osakeyhtiö
 • Ei niin paljoa byrokratiaa kuin osakeyhtiössä

Toiminimen huonot puolet

 • Henkilökohtainen riski, yrittäjä vastaa toiminimen veloista ja varoista henkilökohtaisella omaisuudellaan
 • Sopii lähinnä yhden hengen yrityksille tai puolison kanssa yrittäville
 • Verosuunnittelu vaikeampaa kuin esim. osakeyhtiössä: tulos verotetaan toiminimiyrittäjän henkilökohtaisena tulona
 • Yrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa eikä näin olleen myöskään hyödyntää luontoisetuja, kuten esimerkiksi osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä
 • Rahoituksen hakeminen vaikeampaa, luonnollinen henkilö, eli toiminimi, ei voi esimerkiksi hakea Business Finlandin rahoitusta

Kenelle toiminimi sopii yhtiömuodoksi?

Toiminimi sopii parhaiten yrittäjälle, joka toimii yksin ja haluaa yksinkertaisen mallin yritystoiminnan pyörittämiseen. Toiminimi sopii yhtiömuodoksi, kunhan tulos ei nouse liian korkeaksi, sillä toiminimen tulos verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona. Mikäli tulos uhkaa nousta liian korkeaksi, kannattaa harkita toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi. Lue lisää toiminimen perustamisesta.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on rajatun riskin yhtiömuoto

Osakeyhtiö on yleisin yhtiömuoto. Se on osakkaistaan erillinen verovelvollinen. Osakeyhtiön tulos siis verotetaan erikseen yrityksen omistajien tuloista. Yhtiön osakkaat eivät myöskään vastaa yrityksen veloista henkilökohtaisella omaisuudella, kuten toiminimessä.

Osakeyhtiön hyvät puolet

 • Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen eli sitä verotetaan omistajistaan erillisenä verovelvollisena
 • Verosuunnittelu helpompaa kuin esimerkiksi toiminimessä
 • Osakkeenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista
 • Enemmän vaihtoehtoja rahoituksen suhteen kuin esimerkiksi toiminimessä
 • Pidetään usein luotettavampana, kuin esim. toiminimeä
 • Voi perustaa yksin tai yhdessä

Osakeyhtiön huonot puolet

 • Enemmän byrokratiaa, kuin esimerkiksi toiminimessä
 • Kallein yhtiömuoto perustaa
 • Lopettaminen hidasta (min. 5 kuukautta prosessin aloittamisesta)

Kenelle osakeyhtiö sopii yhtiömuodoksi?

Osakeyhtiö sopii kasvua hakevalle yritykselle, jolle kertyy heti aluksi tai tulevaisuudessa tulosta. Osakeyhtiöllä on myös helpompi pitää henkilökohtainen ja yrityksen riski erillään, kun osakeyhtiön sitoumuksista ei tarvitse olla vastuussa omalla omaisuudellaan.

Osakeyhtiötä pidetään usein luotettavampana yhtiömuotona, kuin muita yhtiömuotoja. Mikäli tavoite on siis selkeästi kasvattaa yritystä tai jopa startup-henkisessä räjähtävään kasvuun tähtäävässä yritystoiminnassa, niin osakeyhtiö on ainoa mahdollinen vaihtoehto.

Kuinka usein olet kuullut Start up-yrityksestä, jonka yhtiömuoto on kommandiittiyhtiö tai toiminimi? Ei tule mieleen yhtäkään Start uppia, joka olisi muuta kuin osakeyhtiö. Lue lisää osakeyhtiön perustamisesta.

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö on henkilöyhtiö eli siinä tulee olla aina kaksi tai useampi henkilö, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa: luonnollinen tai oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö. Avoimessa yhtiössä tulisi kaikilla yhtiömiehillä olla hyvä luottamus keskenään, joska yhtiömiehet vastaavat yhtiön asioista yhdessä. Yhtiömiehet voivat joutua siis vastaamaan yhtiön velvoitteista myös toisen yhtiömiehen puolesta.

Avoimen yhtiön hyvät puolet

 • Perustaminen edullisempaa kuin esim. osakeyhtiön
 • Voi nostaa palkkaa sekä hyödyntää luontoisetuja, toisin kuin toiminimessä
 • Voi nostaa verottomia kulukorvauksia

Avoimen yhtiön huonot puolet

 • Avointa yhtiötä ei voi perustaa yksin, eli perustajia tulee olla vähintään kaksi tai useampi henkilö: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö kuten osakeyhtiö
 • Avoimen yhtiön yhtiömiehillä tulee olla 100% luottamus toisiinsa
 • Yhtiömiehet voivat joutua vastaamaan yhtiön velvoitteista myös yhtiökumppanin puolesta, ellei niistä ole poikettu osakassopimuksessa

Kenelle avoin yhtiö sopii yhtiömuodoksi?

Avoin yhtiö sopii yhtiömuodoksi, kun perustajia on vähintään kaksi. Avoin yhtiö sopii yhtiömuodoksi vain, jos yhtiömiehillä on 100% luottamus keskenään.

Kommadiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on avoimen yhtiön tavoin henkilöyhtiö eli siinä on aina kaksi tai useampi henkilö pyörittämässä liiketoimintaa. Kommandiittiyhtiö on muuten melko samanlainen kuin avoin yhtiö, mutta kommandiittiyhtiössä on äänetön yhtiömies, jota ei avoimessa yhtiössä ole. Komandiittiyhtiössä tulee siis olla vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja äänetön yhtiömies.

Kommadiittiyhtiön hyvät puolet

 • Perustaminen edullisempaa kuin osakeyhtiön
 • Yhtiömiehille voi maksaa palkkaa, luontoisetuja sekä verottomia kulukorvauksia

Kommadiittiyhtiön huonot puolet

 • Vastuunalaisen yhtiömies voi joutua vastaamaan yhtiön velvoitteista myös toisen vastuunalaisen yhtiömiehen puolesta

Kenelle kommadiittiyhtiö sopii yhtiömuodoksi?

Kommandiittiyhtiö sopii henkilölle, joka haluaa perustaa yrityksen, jossa olisi alusta alkaen mukana joku toinen, mutta vastuu säilyy hänellä itsellään. Kommandiittiyhtiö on hyvä vaihtoehto, kun vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yrityksestä ja sen hallinnosta omalla työpanoksellaan, mutta haluaa mukaan sijoittajan. Äänetön yhtiömies on mukana sijoittajana, jonka panos yritykseen on lähinnä raha tai muu rahan arvoinen omaisuus.

Osuuskunta

Osuuskunnalla on Suomessa pitkät perinteet

Osuuskunta on yhtiömuoto, joka harjoittaa taloudellista toimintaa, josta hyötyvät sen jäsenet. Osuuskunnan voi perustaa yksin tai useamman henkilön kanssa yhdessä. Yleensä osuuskuntaa ei perusteta yksin.

Osuuskunnan hyvät puolet

 • Osakeyhtiön tavoin osuuskunta on itsenäinen verovelvollinen eli sitä verotetaan jäsenistään erillisenä verovelvollisena
 • Osuuskunnan jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista
 • Hyvä yhtiömuoto, jos monta henkilöä haluaa kokeilla yrityksen pyörittämistä helposti
 • Osuuskuntaan liittyminen ja siitä eroaminen helppoa

Osuuskunnan huonot puolet

 • Osuuskunnassa voi olla todella paljon jäseniä, jolloin päätöksenteko on vaikeaa ja hidasta
 • Aina kaikkien jäsenten arvomaailma ei sovi yhteen, jolloin isot osuuskunnat eivät välttämättä ole oikea vaihtoehto yritysmuodoksi

Kenelle osuuskunta sopii yhtiömuodoksi?

Osuuskunta sopii yhtiömuodoksi, kun useampi henkilö haluaa yrittää yrittäjyyttä helposti. Siihen liittyminen ja siitä eroaminen on suhteellisen helppoa. Osuuskunnat ovat olleet suosittuja oppilaitoksissa ja opiskelijoiden kesken. Niiden kautta on siis helppo opettaa yrittäjyyttä. Osuuskunta sopii myös sosiaalisille yrittäjille, jotka pitävät yhteisöllisestä yrittämisestä.

Yhteenveto Suomen yhtiömuodoista

Suomen yhtiömuodot vertailussa

Mikäli olet jaksanut lukea tänne asti, niin sinulle on käynyt selväksi, että Suomessa on todella paljon erilaisia yhtiömuotoja ja paljon erilaisia tapoja pyörittää yritystä. Yhtiömuodon valintaan vaikuttavat perustajien lukumäärä, yritystoiminnan tavoitteet, yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat jne.

Yleisimmin yrittäjät päätyvät Suomessa joko osakeyhtiöön tai toiminimeen, jotka ovat kaikista suosituimpia yhtiömuotoja. Molemmat niistä sopivat aloittavasta yrittäjästä kokeneempaan konkariin sekä sivutoimisesta yrittäjyydestä muita työllistäväksi yritykseksi.

Mikäli sinulla on kysyttävää yhtiömuodon valinnasta, niin me Tilitoimisto Älyssä voimme neuvoa alkuun. Ota yhteyttä tästä.


Usein kysyttyä yhtiömuodon valinnasta

Mitkä asiat vaikuttavat yhtiömuodon valitsemiseen?

Yhtiömuodon valintaan vaikuttavat eniten yhtiömuodon verotus ja perustajien lukumäärä. Mikäli perustat yrityksen yksin, niin valinta osuu yleensä toiminimeen tai osakeyhtiöön. Huomaa kuitenkin, että osakeyhtiössä tarvitset lisäksi hallituksen varajäsenen. Myös osuuskunnan voi perustaa yksin, mutta se ei ole kovin yleistä.

Kaksi tai useampaa perustajaa voivat valita osakeyhtiön, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan. Yhdessä yritystä perustettaessa yhtiömuodon valintaan vaikuttavat osakkaiden roolit tulevassa yrityksessä eli panostaako kaikki osakkaat saman verran yritykseen vai onko joku selkeästi mukana vain sijoittajan roolissa.

Milloin toiminimi on sopiva yhtiömuoto?

Toiminimi sopii parhaiten aloittavalle tai pienelle yritystoiminnalle. Toiminimi on sopiva yhtiömuoto, kun haluaa helpon ja selkeän yritysmuodon, jolla työllistää itsensä. Toiminimellä on helppo aloittaa yrittäjyys ja muuttaa se tarvittaessa myöhemmin osakeyhtiöksi. Toiminimellä voit toimia laajasti yrittäjänä sivutoimisesta työn tai opintojen ohella tehtävästä liiketoiminnasta täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Lyhyesti, valitse toiminimi, kun haluat työllistää itsesi, tulot eivät nouse kovin korkeaksi ja etsit mahdollisimman helppoa yritysmuotoa.

Milloin osakeyhtiö on sopiva yhtiömuoto?

Osakeyhtiö on sopiva yhtiömuoto kun yritystoiminta tähtää kasvuun. Osakeyhtiössä on paljon paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta kuin toiminimessä. Myös verosuunnittelu on osakeyhtiössä helpompaa, kun osakeyhtiön tulot eivät ole osakkaan henkilökohtaista tuloa. Osakeyhtiötä pidetään usein myös luotettavimpana yhtiömuotona. Lyhyesti, valitse osakeyhtiö, kun haluat yhtiömuodon, kun tähtäät yritystoiminnalla kasvuun, haluat uskottavan yhtiömuodon, teet paljon tulosta yrityksellä ja haluat hyödyntää verosuunnittelua.

Voiko liiketoimintaa harjoittaa ilman yhtiötä?

Liiketoimintaa voi harjoittaa tavallaan ilman yhtiötä.Nykyään monet tarjoajat myyvät ns. kevytyrittäjyys-palveluita. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kevytyrittäjä ei ole virallinen termi lainsäädännössä ja eri palveluntarjoajat tarkoittavat sillä eri asioita. Jonkin kevytyrittäjyys-palvelussa joudut perustamaan y-tunnuksen eli perustamaan yrityksen ja joidenkin alla ei y-tunnusta vaadita.