Suomessa on lukuisia erilaisia yhtiömuotoja ja vaihtoehtoja harjoittaa elinkeinoa on aina kevytyrittäjyydestä osakeyhtiöön. Monesti yhtiömuodon valintaan vaikuttaa laaja kirjo asioita aina verotuksellisesta näkökulmasta omiin tavoitteisiin yrityksen kanssa.

Mikä yritysmuoto sopii parhaiten yrityksellesi?

Yhtiömuodon valinta on yksi tärkeistä vaiheista itsensä työllistämisen alkutaipaleella. Valintaa kannattaa pohtia oman liikeidean kautta ja miten eri yhtiömuodot voisivat tukea sitä. Olemme kirjoittaneet kolmiosaisen artikkelisarjan helpottamaan yhtiömuodon valintaa:

 1. Miten osakeyhtiö perustetaan?
 2. Miten toiminimi perustetaan?
 3. Miten avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta perustetaan?

Tässä ensimmäisessä osassa käsittelemme osakeyhtiön perustamista.

Miksi osakeyhtiö ylipäänsä tarvitsee perustaa?

Osakeyhtiön perustaminen
Osakeyhtiön voi perustaa yksin tai yhdessä

Yrityksen perustaminen tulee tarpeeseen, kun yksi tai useampi henkilö haluavat yhdessä alkaa harjoittamaan elinkeinoa eli tekemään liiketoimintaa. Silloin, kun yrityksen perustajia on useampi kuin yksi tai yrityksen toiminnassa liikkuvat summat ovat suuria, on osakeyhtiö suositeltava yhtiömuoto. Toiminimi on aina henkilökohtainen, eikä siinä voi olla useampia osakkaita samanaikaisesti.

Niille, joille liiketoiminnan määritelmä ei ole vielä tuttu, tyypillisimpiä tunnusmerkkejä liiketoiminnalle ovat voiton tavoittelu, ansion kerryttäminen, taloudellinen riski ja tietysti liiketoiminnan jatkuvuus. Eli mikäli haluat myydä osaamistasi jollekin kuluttaja-asiakkaalle tai yritykselle ja olet aikeissa harjoittaa elinkeinotoimintaa, tarvitset jonkinlaisen yhtiön ja y-tunnuksen.

Milloin osakeyhtiö on järkevä perustaa?

Osakeyhtiö on ylivoimaisesti järkevin yhtiömuoto, kun yrityksen tavoitteet ovat korkealla. Yleensä osakeyhtiömuotoista yritystä kannattaa harkita silloin, kun mukana on useampi kuin yksi yrittäjä tai jos liiketoiminnan riskit kasvavat. Osakeyhtiön ollessa erillinen oikeushenkilö sen osakkailla on vain rajoitettu vastuu eli he vastaavat yrityksen vastuista vain sijoittamillaan osakepääomilla. Poikkeuksena ovat sellaiset velat, jotka yrittäjä on taannut henkilökohtaisesti.

Kun seuraavat ehdot täyttyvät, osakeyhtiö on järkevin vaihtoehto:

 • Kun tähdätään progressiiviseen kasvuun
 • Halutaan palkata ihmisiä, tehdä yrityksestä pitkäaikainen ja monia työllistävä kokonaisuus.
 • Halutaan kantaa henkilökohtaisesti vähemmän riskejä (koska osakeyhtiön lainat ovat yrityksen lainoja).
 • Halutaan perustaa ns. ”oikea” yritys, eli antaa luotettavampi kuva kuin esimerkiksi toiminimellä.
 • Halutaan näyttäytyä rahoittajien silmissä eduksi: rahoittajien silmissä osakeyhtiö voi olla luotettavampi kuin esimerkiksi toiminimi, joka taas helpottaa rahoituksen tai pääoman hakemista yritykselle.

Miten voi perustaa osakeyhtiön?

Osakeyhtiön perustaminen YTJ-palvelussa
Osakeyhtiön voi perustaa sähköisesti ytj palvelussa

Osakeyhtiön voi perustaa perustamisilmoituksella YTJ:ssä, jota Patentti- ja rekisterihallitus sekä Verohallinto yhdessä ylläpitävät. Osakeyhtiön voi perustaa joko paperi-ilmoituksella tai sähköisesti.

Osakeyhtiön perustaminen onnistuu netissä, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • kaikki osakkeenomistajat ovat täysi-ikäisiä henkilöitä, joilla on suomalainen henkilötunnus sekä henkilökohtainen verkkopankkitunnus, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti tunnistautumista varten.
 • yhtiölle valitaan vakiomuotoinen yhtiöjärjestys.
 • osakepääoma on nolla euroa eikä osakkeilla ole merkintähintaa.
 • tilintarkastajilla, proukristeilla ja muilla edustamiseen oikeutetuilla henkilöillä on suomalainen henkilötunnus.

Ennen osakeyhtiön perustamista kannattaa päättää yrityksen lopullinen toimiala, koska se täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin ja Verohallintoon. Kaupparekisteriin ilmoitetaan toimiala, joka kuvaa perustettavan yrityksen elinkeinotoimintaa. Verohallintoon ilmoitetaan yrityksen päätoimiala, joka on toimiala, jota yritys päätoimisesti harjoittaa.
Verohallinnolle ilmoitettava päätoimiala pohjautuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen TOL2008.

Osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin

Virallisesti osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin. Rekisteröinnin yhteydessä tehdään osakeyhtiön perustamisilmoitus, jolla ilmoitetaan perustettava yritys myös Verohallinnon rekistereihin kuten arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen yhteydessä voidaan päättää yrityksen arvonlisäverojaksosta. Yleensä arvonlisäverokausi on kuukausi, mutta muita vaihtoehtoja on neljännesvuosi ja vuosi.

Uuden yrityksen lisääminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

Mikäli yrityksen liikevaihto on alle 100 000 euroa, arvonlisäverokausi voi olla neljännesvuosi ja jos liikevaihto on alle 30 000 euroa, arvonlisäverokausi voi olla neljännesvuosi tai vuosi. Kannattaa huomata, että osakeyhtiön liikevaihdot ovat alv 0 %.

Arvonlisäverorekisteriin ilmoittautumiseen vaikuttaa liikevaihdon lisäksi myös yrityksen toimiala. Esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa ja mikäli harjoitetaan pelkästään arvonlisäverotonta toimintaa, ei arvonlisäverorekisteriin tarvitse ilmoittautua.

Samalla perustamisilmoituksella voi ilmoittaa yrityksen myös Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Mitä osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Osakeyhtiön perustaminen sähköisesti
Osakeyhtiön sähköinen perustaminen maksaa 240€

Osakeyhtiön perustamisen hinta YTJ-palvelussa on 240 euroa, joka maksetaan pankkitunnuksilla allekirjoittamisen yhteydessä. Aputoiminimen perustaminen maksaa 60 euroa / aputoiminimi. Halutessasi osakeyhtiön voi perustaa myös paperisella Y1 -lomakkeella, jolloin osakeyhtiön perustamisen hinta on 380 euroa.

Osakeyhtiön perustaminen ilman osakepääomaa – osakepääoma on nolla euroa

Nykyään osakeyhtiön perustamiseen ei enää tarvita 2500 euron vähimmäisosakepääomaa vaan osakepääoma voi olla nolla euroa. Huomioithan, että osakeyhtiö on mahdollista perustaa sähköisesti internetin YTJ-palvelussa vain, jos osakepääoma on kyseinen nolla euroa.

Kun perustat osakeyhtiön ilman osakepääomaa, merkitse perustamissopimukseen osakepääoman kohdalle nolla euroa tai kirjoita sopimukseen, ettei osakkeista makseta mitään. Osakkeita osakeyhtiössä on aina vähintään yksi.

Halutessasi voit edelleen sijoittaa yritykseen osakepääomaa

Halutessaan yksityisen osakeyhtiön perustajat voivat kuitenkin edelleen sijoittaa rahaa yhtiöön ja saada vastineeksi osakkeita. Tällöin ennen osakeyhtiön perustamista täytyy käydä luomassa yritykselle pankkitili, jonne osakepääoma talletetaan ennen perustamista. Tässä tapauksessa yrityksen perustaminen täytyy tehdä paperilomakkeella.

Osakepääomaa voi yhtiössä olla haluamasi määrä, mutta muista, että osakepääoma on ns. sidottua pääomaa, joka tarkoittaa sitä, ettei sitä voi jakaa vapaasti osakkeenomistajille, kun se on yhtiöön sijoitettu.

Milloin pitää tehdä osakeyhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys?

Perustamissopimus ja yhtiöjärjestys ovat osakeyhtiön virallisia perustamisasiakirjoja, jotka tulee liittää osakeyhtiön perustamisilmoituksen liitteeksi.

Jos teet perustamisilmoituksen sähköisesti, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä luo perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen automaattisesti. 

Perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kolmen kuukauden kuluessa osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi tai muuten yhtiön perustaminen raukeaa.

Ennen osakeyhtiön perustamisilmoituksen jättämistä tulee olla tiedossa

 • osakeyhtiön toiminimi, toimiala, tilikausi, kotipaikka sekä mahdolliset aputoiminimet toimialoineen
 • perustamissopimuksen päivämäärä
 • kaikkien osakkeenomistajien, mahdollisen toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten nimet ja henkilötunnukset
 • mahdollisten tilintarkastajien, prokuristien tai edustamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja henkilötunnukset
 • kunkin osakkeenomistajan merkitsemät osakkeet (lukumäärä)
 • osakkeesta maksettava merkintähinta (huom, yritystä ei voi perustaa netissä, jos merkintähinta yli 0 euroa)
 • osakkeen maksuaika (jos merkintähinta yli 0 euroa)

Huomioi seuraavaa osakeyhtiön perustamista suunniteltaessa: Osakkeenmerkitsijät ja hallituksen jäsenet tulee olla täysi-ikäisiä luonnollisia henkilöitä ja heillä kuten mahdollisella toimitusjohtajalla täytyy olla suomalainen henkilötunnus sekä verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti.

Osakeyhtiön kirjanpito – tarvitsenko yritykselle kirjanpitäjän?

Suosittelemme aina ottamaan kirjanpitäjän, jos sinulla ei ole kokemusta kirjanpidon, tilinpäätöksen, veroilmoitusten jne. tekemisestä. Hyvä kirjanpitäjä on yrityksellesi kulu, mutta kaikkien lakien ja säädösten mukaan oikein tehty kirjanpito voi säästää sinut ikäviltä yllätyksiltä.

Lisäksi saat kirjanpitäjän taloushallinnon raporteista myös paljon tärkeää tietoa yrityksesi johtamista ja kehittämistä varten ja ennen kaikkia sinulla jää enemmän aikaa ydinliiketoiminnan pyörittämiseen. Lue lisää taloushallinnon palveluistamme täältä.


Usein kysyttyä yrityksen perustamisesta

Milloin ja miksi osakeyhtiö tarvitsee perustaa?

Osakeyhtiö täytyy perustaa, kun haluat harjoittaa elinkeinotoimintaa eli liiketoimintaa oman yrityksen kautta useamman kuin yhden henkilön kanssa. Osakeyhtiön voi myös perustaa yksin.

Miten osakeyhtiön voi perustaa?

Osakeyhtiö perustetaan jättämällä osakeyhtiön perustamisilmoitus YTJ:n kautta joko sähköisesti tai paperi-ilmoituksella. Usein sähköinen ilmoitus tulee edullisemmaksi.

Kumpi on parempi, toiminimi vai osakeyhtiö?

Riippuu täysin yrittäjän tilanteesta. Kumpikin voi olla toimiva vaihtoehto. Monet aloittavat toiminimellä ja myöhemmin vaihtavat osakeyhtiöön, mutta osakeyhtiön voi perustaa myös suoraan.

Kuinka paljon osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Osakeyhtiön perustaminen maksaa sähköisellä ilmoituksella 240 euroa ja paperi-ilmoituksella 380 euroa. Jos yritykseen sijoitetaan alkupääomaa, tulee osakeyhtiö perustaa paperisella ilmoituksella.

Voiko aloittava yrittäjä saada tukia?

Starttiraha on yleisin aloittavan yrittäjän tuista, joka on myös mahdollista saada osakeyhtiölle. Lisäksi voit saada myös esimerkiksi maaseudun yritysrahoitusta, jos perustat yrityksesi maaseudulle.

Montako henkilöä tarvitaan perustamaan osakeyhtiö?

Voit perustaa osakeyhtiön yksin. Suomen osakeyhtiölaki ei edellytä osakkaiden vähimmäismäärää, joten yksikin henkilö voi perustaa yhtiön. Käytännössä et kuitenkaan voi perustaa osakeyhtiötä kokonaan yksin, koska laki edellyttää, että osakeyhtiön hallituksessa on oltava vähintään yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Samoin jos tilintarkastaja valitaan, sen on oltava ulkopuolinen henkilö.