Suomessa on lukuisia erilaisia yhtiömuotoja ja vaihtoehtoja harjoittaa elinkeinoa aina kevytyrittäjyydestä osakeyhtiöön. Monesti yhtiömuodon valintaan vaikuttaa laaja kirjoja asioita aina verotuksellisesta näkökulmasta omiin tavoitteisiin yrityksen kanssa.

Yhtiömuodon valinta on yleensä yksi tärkeitä vaiheita itsensä työllistämisen alkutaipaleella ja sen vuoksi halusimmekin tehdä tämän 3 osaisen artikkelisarjan helpottamaan päätöksen tekoa. Käymme läpi miten osakeyhtiö ja toiminimi perustetaan ja myös miten valitset sopivan yhtiömuodon liiketoimintasi harjoittamiseen. Tässä ensimmäisessä osassa käsittelemme osakeyhtiön perustamista.

Miksi osakeyhtiö ylipäänsä tarvitsee perustaa?

Yrityksen perustaminen tulee tarpeeseen, kun yksi tai useampi henkilö ryhmässä haluavat alkaa harjoittamaan elinkeinoa eli tekemään liiketoimintaa. Silloin, kun yrityksen perustajia on useampi kuin yksi, on osakeyhtiö järkevä yhtiömuoto. Toiminimi on aina henkilökohtainen, eikä siinä voi olla useampia osakkaita samanaikaisesti.

Niille, joille liiketoiminnan määritelmä ei ole vielä tuttu, tyypillisimpiä tunnusmerkkejä liiketoiminnalle ovat voiton tavoittelu, ansion kerryttäminen, taloudellinen riski ja tietysti liiketoiminnan jatkuvuus.

Eli yksinkertaisesti puettuna, mikäli haluat myydä osaamistasi jollekin kuluttaja-asiakkaalle tai yritykselle, olet aikeissa harjoittaa elinkeinotoimintaa ja tarvitset jonkinlaisen yhtiön ja y-tunnuksen.

Huomioi nämä ennen yrityksen perustamista

Muista aina, että yritystä perustettaessa starttirahapäätös tulee hakea ja olla hyväksytty ennen yrityksen virallista perustamista. Mikäli yritys on jo perustettu ennen starttirahan hakemista, sitä ei enää myönnetä.

Starttirahan hakemiseen on mahdollista saada apua uusyrityskeskuksilta. He auttavat myös yleensä liikeidean hiomisen ja liiketoimintasuunnitelman tekemisen kanssa. Kaikkien aloittavien yrittäjien kannattaa vähintään olla yhteydessä oman kunnan tai lähikunnan Uusyrityskeskuksen kanssa.

Helsinkiläinen yritystä perustava voi olla yhteydessä NewCo HelsinkiinYritysEspooseen tai Vantaan Uusyrityskeskus Ry:hyn.

Mikäli siis esimerkiksi NewCo Helsingissä on ruuhkaa, niin yhteyttä voi ottaa muuallekin.

Milloin osakeyhtiö on järkevä perustaa?

Osakeyhtiö on ylivoimaisesti järkevin yhtiömuoto, kun tähdätään korkealle ja yrittäjän tai yrittäjien tavoitteet ovat korkealla. Lisäksi, kun yrityksen perustajia on useampi kuin yksi, on osakeyhtiö myös järkevä yhtiömuoto.

Muutamia seikkoja, joiden täyttyessä osakeyhtiö on järkevin vaihtoehto:

 • Kun tähdätään progressiiviseen kasvuun
 • Halutaan palkata ihmisiä, tehdä yrityksestä pitkäaikainen ja monia työllistävä kokonaisuus
 • Halutaan kantaa henkilökohtaisesti vähemmän riskejä (koska osakeyhtiön lainat ovat yrityksen lainoja)
 • Halutaan perustaa ns. ”oikea” yritys, eli antaa luotettavampi kuva kuin esimerkiksi toiminimellä
 • Halutaan näyttäytyä rahoittajien silmissä eduksi: rahoittajien silmissä osakeyhtiö voi olla luotettavampi kuin esimerkiksi toiminimi, joka taas helpottaa rahoituksen tai pääoman hakemista yritykselle

Miten osakeyhtiö perustetaan?

Osakeyhtiö perustetaan osakeyhtiön perustamisilmoituksella YTJ:ssä (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä), joka on Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisesti omistama ja ylläpitämä tietojärjestelmä.

Osakeyhtiön voi perustaa joko paperi-ilmoituksella tai sähköisesti.

Osakeyhtiön perustaminen onnistuu netissä, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • kaikki osakkeenomistajat ovat täysi-ikäisiä henkilöitä, joilla on suomalainen henkilötunnus sekä henkilökohtainen verkkopankkitunnus, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti tunnistautumista varten
 • yhtiölle valitaan vakiomuotoinen yhtiöjärjestys
 • osakepääoma on 0 euroa eikä osakkeilla ole merkintähintaa
 • tilintarkastajilla, proukristeilla ja muilla edustamiseen oikeutetuilla henkilöillä on suomalainen henkilötunnus.

Ennen osakeyhtiön perustamista kannattaa päättää yrityksen lopullinen toimiala, koska se täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin ja Verohallintoon. Kaupparekisteriin ilmoitetaan toimiala, joka kuvaa perustettavan yrityksen elinkeinotoimintaa. Verohallintoon ilmoitetaan yrityksen päätoimiala, joka on toimiala jota yritys päätoimisesti harjoittaa.

Verohallinnolle ilmoitettava päätoimiala pohjautuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen TOL2008. Linkki: https://www2.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/

Osakeyhtiö syntyy virallisesti, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin. Rekisteröinnin yhteydessä tehdään osakeyhtiön perustamisilmoitus, jolla ilmoitetaan perustettava yritys samalla Verohallinnon rekistereihin kuten arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen yhteydessä voidaan päättää yrityksen arvonlisäverojaksosta. Yleensä arvonlisäverokausi on kuukausi, mutta muita vaihtoehtoja on neljännesvuosi ja vuosi.

Mikäli yrityksen liikevaihto on alle 100 000 euroa, arvonlisäverokausi voi olla neljännesvuosi ja jos liikevaihto on alle 30 000 euroa, arvonlisäverokausi voi olla neljännesvuosi tai vuosi. Kannattaa huomata, että osakeyhtiön liikevaihdot ovat alv 0 %.

Arvonlisäverorekisteriin ilmoittautumiseen vaikuttaa liikevaihdon lisäksi myös yrityksen toimiala. Esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa ja mikäli harjoitetaan pelkästään arvonlisäverotonta toimintaa, ei arvonlisäverorekisteriin tarvitse ilmoittautua.

Mitä osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Osakeyhtiön perustamisen hinta internetissä YTJ-palvelussa maksaa 275 euroa, joka maksetaan allekirjoittamisen yhteydessä. Aputoiminimi maksaa 60 euroa / aputoiminimi. Osakeyhtiön perustaminen paperi-ilmoituksella on 380 euroa.

Mitä muuta osakeyhtiön perustamisesta on hyvä tietää?

Nykyään osakeyhtiön voi perustaa myös ilman osakepääomaa. Osakeyhtiön voi kuitenkin edelleen perustaa osakepääoman kanssa. Huomioithan, että osakeyhtiön perustaminen internetissä YTJ-palvelussa on mahdollista vain, jos osakepääoma on 0 euroa.

Huomioithan, että pankkitilin avaaminen on pakollista jo ennen osakeyhtiön perustamista, mikäli osakepääoma on yli 0 euroa. Pankkitiliä tarvitaan osakepääoman tallettamista varten.

Ennen osakeyhtiön perustamista tulee olla tiedossa:

 • perustamissopimuksen päivämäärä
 • kaikkien osakkeenomistajien tiedot
 • kunkin osakkeenomistajan merkitsemät osakkeet (lukumäärä)
 • osakkeesta maksettava merkintähinta (huom, yritystä ei voi perustaa netissä, jos merkintähinta yli 0 euroa)
 • osakkeen maksuaika (jos merkintähinta yli 0 euroa)
 • yhtiön hallituksen jäsenet
 • Yrityksen tilikausi, joka on useimmiten kalenterivuosi eli 1.1 – 31.12

Lisäksi tarvittaessa tulee mainita myös esim. toimitusjohtaja ja tilintarkastaja, mikäli sellaiset valitaan yritykselle perustamisvaiheessa.

Tarvitsenko yritykselle kirjanpitäjän?

Suosittelen aina ottamaan kirjanpitäjän, jos sinulla ei ole kokemusta kirjanpidon, tilinpäätöksen, veroilmoitusten jne. tekemisestä. Hyvä kirjanpitäjä on yrityksellesi kulu, mutta kaikkien lakien ja säädösten mukaan oikein tehty kirjanpito voi säästää sinut ikäviltä yllätyksiltä.

Lisäksi saat kirjanpitäjän taloushallinnon raporteista myös paljon tärkeää tietoa yrityksesi johtamista ja kehittämistä varten ja ennen kaikkia sinulla jää enemmän aikaa ydinliiketoiminnan pyörittämiseen. Lue lisää taloushallinnon palveluistamme täältä.

Mitä tukia aloittava yrittäjä voi saada?

Aloittavalle yrittäjälle on olemassa erilaisia tukia, kuten esimerkiksi starttiraha. Olemme kirjoittaneet näistä oman tekstin, joka kannattaa katsoa täältä, mikäli asia on ajankohtainen.

Usein kysyttyä yrityksen perustamisesta

Milloin ja miksi osakeyhtiö tarvitsee perustaa?

Osakeyhtiö täytyy perustaa, kun haluat harjoittaa elinkeinotoimintaa, eli liiketoimintaa, oman yrityksen kautta useamman kuin yhden henkilön kanssa. Osakeyhtiön voi myös perustaa yksin.

Miten osakeyhtiö perustetaan?

Osakeyhtiö perustetaan YTJ:n kautta, joko sähköisesti tai paperi-ilmoituksella. Usein sähköinen ilmoitus tulee edullisemmaksi.

Kumpi on parempi, toiminimi vai osakeyhtiö?

Riippuu täysin yrittäjän tilanteesta. Kumpikin voi olla toimiva vaihtoehto. Monet aloittavat toiminimellä ja myöhemmin vaihtavat osakeyhtiöön, mutta osakeyhtiön voi perustaa myös suoraan.

Kuinka paljon osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Osakeyhtiön perustaminen maksaa sähköisellä ilmoituksella 275 euroa ja paperi-ilmoitukselle 380 euroa. Jos yritykseen sijoitetaan alkupääomaa, tulee osakeyhtiö perustaa paperisella ilmoituksella.

Voiko aloittava yrittäjä saada tukia?

Starttiraha on yleisin aloittavan yrittäjän tuista, joka on myös mahdollista saada osakeyhtiölle. Lisäksi voit saada myös esimerkiksi maaseudun yritysrahoitusta, jos perustat yrityksesi maaseudulle.