Vaikka monella alalla pätee samanlaiset lainalaisuudet kirjanpidon toimiin, on kuitenkin tietyillä aloilla omia erityispiirteitä ja käytäntöjä. Kirjoitimme digimarkkinointiyrityksen kirjanpidosta yhteistyössä asiakkaani Sisältö Miikkan kanssa. Sukella markkinointiyrityksen kirjanpitoon alta.

Mitä kirjanpito on?

Digimarkkinointiyrityksen kirjanpito
Kirjanpitoa säätelevät lait

Kirjanpito on yksi taloushallinnon tehtävistä, jossa yrityksen rahavirrat kuten tulot, menot ja velat kirjataan säännönmukaisesti ja ajantasaisesti ylös. Yleensä kirjanpito on pakollista, jonka vuoksi suurin osa yrityksistä on kirjanpitovelvollisia. Suomessa yritysten kirjanpitoa säätelevät mm. kirjanpito- ja arvonlisäverolaki sekä erilaiset tuloverolait. Yrityksen kirjanpito ja verotus ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa ja kirjanpito toimiikin pohjatietona verotusta varten.

Mitä taloushallinto on?

Digimarkkinointiyrityksen taloushallinto
Taloushallinto on tietoa yrityksen päätöksenteon tueksi

Taloushallinto huomattavasti kirjanpitoa laajempi kokonaisuus, jonka tärkein tehtävä on tuottaa talouteen liittyvää informaatiota yrityksen johdolle ja päätöksenteon tueksi. Taloushallinto pitää sisällään mm. budjetointia, ennusteita, kassavirtalaskentaa sekä erilaista raportointia. Käytännössä mitä vain, mikä parantaa päätöksentekoa yrityksen talouteen liittyvissä asioissa.

Koska jokaisen yrityksen tilanne on erilainen, on hyvä seurata omalle yritykselle tärkeitä asioita tai tunnuslukuja. Jokainen yritys voi kuitenkin seurata kolmea asiaa, joiden yhdistelmää kutsutaan yrityksen terveyskolmioksi. Terveyskolmioon ja sen tunnuslukuihin voit tutustua syvemmin eTaskun julkaisemasta blogitekstistä.

Digimarkkinointiyrityksen kirjanpito

Yleisesti ottaen voitaisiin todeta, ettei yrityksen kirjanpidot juuri eroa toisistaan. Monesti eri aloilla on kuitenkin omia erityispiirteitään ja esimerkiksi digimarkkinointiyrityksillä on usein todella paljon samankaltaisia kuitteja erilaisista ohjelmistoista ja muista sähköisistä palveluista. Siksi myös kirjanpito voi näyttää samankaltaiselta.

Digimarkkinoiniyrityksen käyttämiä sähköisiä ohjelmistoja ja niistä aiheutuvia kirjauksia kirjanpitoon ovat muun muassa:

  • kuvapankit
  • raportointiohjelmat
  • pilvipalvelut
  • verkkosivujen lisäosat
  • ulkomaisten freelancereiden kulut

Useat ohjelmistot ovat ulkomaisia, jonka vuoksi kirjanpitäjän on tärkeä ymmärtää erilaiset käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden lainalaisuudet. Ohjelmistojen lisäksi markkinointiyritykset saattavat ostaa jonkin verran palveluita alihankintana. Näitä palveluita ovat esimerkiksi graafikot, ohjelmoijat ja koodarit.

Markkinointiyritys on asiantuntijayritys, joka vaikuttaa myös sen tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen analysointiin. Tuloslaskelman tulkintaan vaikuttaa jo muun muassa se, käyttääkö yritys omaa henkilökuntaa vai alihankkijoiden palveluita, sillä nämä erät esitetään tuloslaskelmassa täysin eri kohdissa.

Tämän vuoksi on hyvä ymmärtää yrityksen liiketoiminta ja toimiala ennen kuin tekee analyyseja tuloslaskelman, taseen tai tilinpäätöksen pohjalta. Esimerkiksi myyntikatteen laskeminen ei toimi markkinointiyrityksessä samalla tavalla kuin tavaroita kauppaavassa yrityksessä tai vaikka nettikaupassa. Palvelun myyntikatteessa tulee ottaa huomioon esimerkikiksi palkat, alihankintana ostetut palvelut sekä muut palveluun kohdistuvat kulut.

Yksittäisiä tunnuslukuja paljon tärkeämpiä asioita yrittäjälle seurattavaksi ovat liikevoitto ja tilikauden voitto (tappio) ja taseen puolelta oma pääoma.

Digimarkkinoijan ja kirjanpitäjän yhteistyö

Pohdimme Miikkan kanssa asioita, jotka helpottavat yhteistyötä kirjanpitäjän ja asiakkaan välillä. Digimarkkinointiyrityksen kirjanpidon best practises:

  1. Valitse aina sähköinen taloushallinto.
  2. Jaa kirjanpitäjälle tunnukset eri paikkoihin, esimerkiksi Googlen palvelut, Facebook business manager, alihankintaan käytettävät maksukanavat (Payoneer, Fiverr, yms.).
  3. Luo yhteinen sähköpostiosoite laskuille (esimerkiksi laskut@domain.fi) jonne välität kaikki sähköpostiisi tulevat laskut ja kuitit.
  4. Ota jokin markkinoilla olevista kuittiohjelmista käyttöösi (Procountor Kuitit, eTasku tai muu vastaava).
  5. Luo yhteinen Google Sheets-dokumentti puuttuvia kuitteja varten helpottaaksesi kuittien etsimistä.

Mikäli sinulla tulee mitä vain kysyttävää kirjanpitoon liittyen, voit ottaa yhteyttä Tilitoimisto Älyyn tästä.