Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyminen on monelle iso ja jännittävä askel tuntemattomaan. Uuden yrittäjän päässä pyörii miljoona ajatusta yrityksen pyörittämisestä ja liiketoiminnan kannattavuudesta, mutta myös oman henkilökohtaisen talouden kestävyydestä. Miten pystyn maksamaan vuokrani, ruokani ja muun päivittäisen elämän, kun yritys ei tuota mitään ensimmäisinä kuukausina?

Tässä tekstissä käsitellään mitä tukia yrittäjä ja yritys voi saada sekä mistä yrittäjä löytää voi löytää esimerkiksi vertaistukea muilta yrittäjiltä. Mikäli sinua kiinnostaa kirjanpitopalvelut pienemmälle yritykselle lue lisää ohjeisen linkin kautta.

Starttiraha 2021

Starttiraha on yleisin ja ehkäpä tunnetuin aloittavan yrittäjän tuista. Starttiraha on aloittavan yrittäjän tuki, jota haetaan TE-keskukselta. Starttirahan tarkoitus on turvata yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisen ajalta, kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Starttiraha myönnetään kuuden kuukauden jaksoissa ja Starttirahan jatkoa on haettava TE-keskuksesta. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen eli 33,78 € / päivä ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Starttirahaa voit saada, jos olet työtön työnhakija tai siirryt palkkatyöstä tai sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseksi yrittäjäksi. Starttirahaa hakiessa kannattaa välttää yleistä sudenkuoppaa: uudella yrityksellä ei saa olla y-tunnusta ennen starttirahan myöntämistä. Kokemukseni mukaan tämä tulee monelle uudelle yrittäjälle yllätyksenä.

Starttirahan saamisen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys, eli sivutoiminen yrittäjä ei voi starttirahaa saada, valmiudet kyseiseen yritystoimintaan ja kannattavaan toimintaan, yritystoiminta on tarpeellista toimeentulon kannalta ja yritystoiminta aloitetaan vasta tuen myöntämisen jälkeen.

Miten starttirahaa haetaan?

Ensimmäiseksi laaditaan liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma Oma Yritys-Suomi-sivulla (linkki: https://oma.yrityssuomi.fi/). Suunnitelmat kannattaa tehdä tarkasti, koska hyvät ja realistiset laskelmat ovat starttirahan myöntämisen edellytyksenä.

Liiketoimintasuunnitelman tekemisen jälkeen ota yhteyttä asuinkaupunkisi Uusyrityskeskukseen ja varaa aika yritysneuvojan kanssa. Yritysneuvoja auttaa sinua myös liiketoimintasuunnitelman tekemisessä.

Uusyrityskeskuksen yritysneuvonnan jälkeen jätä starttirahahakemus TE-palvelujen nettisivuilla. Hakemus kannattaa toimittaa 2-4 viikkoa ennen yritystoiminnan aloittamista.

Lisää tietoa starttirahasta löydät TE-palveluiden sivuilta: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html

Palkkatuki vuonna 2021

Yritystoiminnan kasvaessa ja vakiintuessa saattaa jossain vaiheessa tulla tarvetta ensimmäisen työntekijän palkkaamiselle. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen ja yksinyrittäjästä työnantajasta saattaa olla yrittäjälle seuraava iso ja jännittävä askel yritystoiminnan perustamisen jälkeen. Työntekijän palkkaaminen on myös aina taloudellinen riski. Yleensä voidaan ajatella, että työntekijän bruttopalkka tulisi kertoa luvulla 1,5, jotta saadaan tietää työntekijän todelliset kustannukset. Tämä tarkoittaa, että 3000 euroa kuukaudessa tienaavan työntekijän todelliset kustannukset ovat vähintään 4 500 euroa kuukaudessa.

Työntekijän palkkaamista varten on tarjolla TE-palveluiden palkkatuki, jolla voidaan tarjota työttömälle työnhakijalle mahdollisuutta työllistyä. Työnantajan on sitouduttava maksamaan alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei alalla ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseessä olevasta työstä. Palkkatuki on yritykselle veronalaista tuloa.

Palkkatuen myöntämiselle on tiettyjä rajoituksia, päällimmäisenä rajoituksena on työsuhteen alkaminen ennen kuin tuen myöntämisestä on annettu päätös, tähän on tosin poikkeuksia. Muita rajoituksia ovat mm. työnantajan olennainen palkanmaksuvelvollisuuden tai työnantajasuoritusten (verojen) maksamisen laiminlyönti ja palkkatuesta johtuva työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden aseman heikentyminen. Tarkat ehdot löytyvät TE-palveluiden sivuilta.

Palkkatukea kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista TE-palveluiden sivuilta. Työnantajan tulee saada myönteinen palkkatukipäätös TE-toimistolta, ennen kuin työntekijä voi aloittaa palkkatuetussa työsuhteessa. Palkkatukea haetaan ensisijaisesti sähköisesti TE-palveluiden sivuilta, mutta myös paperinen hakemus käy, jos sähköiseen ei ole mahdollisuutta.

Palkkatuen kesto ja määrä riippuu useista sekoista, joista päättää TE-toimisto. Tukijakson pituuteen vaikuttaa palkkatuella palkattavan henkilön työttömyyden kesto, vamman tai sairauden vaikutus työsuoritukseen sekä työnantaja. Palkkatuki voi olla enintään 30 % palkkakustannuksista, jos palkkatuella palkattava on ollut työtön alle 12 kuukautta, enintään 40 % palkkakustannuksista, jos palkkatuella palkattava on ollut työtön yli 12 kuukautta ja 50 % palkkakustannuksista, jos palkkatuella palkattava on ollut työtön vähintään 24 kuukautta. Palkkatuen enimmäismäärä vuonna 2021 on 1 400 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta.

Lisää tietoa palkkatuesta löydät TE-palveluiden sivuilta: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/palkkatuki/index.html

Maaseudun yritysrahoitus vuonna 2021

Yrityksesi voi olla oikeutettu maaseudun yritysrahoitukseen, jos perustat yrityksesi maaseudulle. Maaseudun yritysrahoitusta voi saada vaikka yrityksesi ei harjoittaisikaan maataloutta Maaseudun yritysrahoitusta haetaan alueesi ELY-keskukselta tai Leader-ryhmästä (paikallinen maaseudun kehittämisyhdistys) (linkki: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/hae-kumppanit/).

Yritystukia ovat perustamistuki, investointituki ja investoinnin toteutettavuustutkimus.

Perustamistuki on nimensä mukaan apu aloittavalle yritykselle. Perustamistukea voi saada 5 000 – 35 000 euroa.

Tukea voi saada yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin, kuten liiketoimintaan liittyvän valmennuksen ja neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon testaamiseen, markkinointisuunnitelman tekemiseen, koemarkkinointiin ja kansainvälistymisen mahdollisuuksien selvittämiseen.

Myös jo toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se alkaa harjoittamaan täysin uutta yritystoimintaa.

Samoin kuin starttirahahakemusta tehtäessä, myös perustamistuen pohjalla on hyvä liiketoimintasuunnitelma eikä tukea voi hakea, ennen kuin liiketoimintasuunnitelma on valmis.

Investointitukea voi saada nimensä mukaisesti isompiin investointeihin, kuten koneiden kaluston ostamiseen, rakennusten rakentamiseen tai ohjelistojen, patenttien yms. aineettomien oikeuksien hankkimiseen. Investointituen myöntämisen vaatimus on, että investoinnilla tulee olla merkittävä vaikutus yrityksen perustamiseen, kasvuun tai muuhun kehittymiseen. Tuen määrä on 20 % – 40 % hankkeen kustannuksesta.

Investoinnin toteutettavuustutkimustukea voi saada suunnittelemasi investoinnin esiselvitykseen. Tuella hankitaan asiantuntijapalveluita, joiden avulla selvitetään investoinnin toteuttamisen edellytykset. Investoinnin toteutettavuustutkimustuen myöntäminen ei edellytä suunnitellun investoinnin toteuttamista, koska selvityksen jälkeen voidaan päätyä lopputulokseen, ettei investointi ole kannattava.

Mistä muualta tukea yrittämiseen?

Tässä kirjoituksessa ollaan tähän mennessä käsitelty lähinnä yrittäjän ja yrityksen rahallisia tukia. Moni yrittäjä tarvitsee kuitenkin paljon muutakin tukea koko yrittäjäuran ajan ensiaskeleista yritystoiminnan myymiseen asti.

Mistä yrittäjä sitten löytää tukea? Tulevan yrittäjän kannattaa ainakin uutta yritystä perustettaessa ottaa ainakin alueensa Uusyrityskeskukseen yhteyttä, jossa yritysneuvojat auttavat alkuun. Tilitoimistot ja kirjanpitäjät neuvovat yrittäjiä myös mielellään muussakin, kuin talouteen liittyvissä asioissa ja kirjanpitäjältä saa aina kysyä neuvoa, kun apua tarvitaan.

Tukea ja neuvoja yrittäjälle tarjoavat myös erilaiset järjestöt ja yhdistykset, kuten Suomen Yrittäjät (linkki: https://www.yrittajat.fi/), Suomen Yrittäjänaiset (linkki: https://www.yrittajanaiset.fi/), kauppakamarit (linkki: https://kauppakamari.fi/).

Tukea on siis saatavilla monesta paikasta ja sitä kannattaa hyödyntää. Myös kanssayrittäjiltä kannattaa pyytää vertaistukea. Esimerkiksi Facebookissa löytyy erilaisia Yrittäjäryhmiä, joissa eri alojen yrittäjät saavat vapaasti pyytää apua, tukea tai vaikkapa suosituksia erilaisista palveluista.

Mikäli aloittavan yrittäjän tuet askarruttavat tai tarvitset opastusta alkuun pääsemikseksi, voit laitta viestiä kalle.antila@tilitoimistoaly.com.

Lisää hyödyllistä informaatiota löydät mm. aikaisemmasta blogiartikkelistani täältä: Mitä saa laittaa firman piikkiin? – Opas vähennyskelpoisiin kuluihin.

Usein kysyttyä yrittäjien tuista

Kuka voi hakea yrittäjän tukia?

Starttirahaa voi hakea henkilö, joka siirtyy palkkatöistä yrittäjäksi ja sivutoiminen yrittäjä, joka päätoimiseksi yrittäjäksi.

Mitä ehtoja yrittäjän tuissa on?

Starttirahan saamisen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys, valmiudet kyseiseen yritystoimintaan ja kannattavaan toimintaan, yritystoiminta on tarpeellista toimeentulon kannalta ja yritystoiminta aloitetaan vasta tuen myöntämisen jälkeen.

Voiko toiminimiyrittäjä hakea yrittäjän tukia?

Voi hakea starttirahaa, jos muut edellytykset täyttyvät eli henkilö siirtyy sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseksi yrittäjäksi.

Voiko toiminimiyrittäjä hakea yrityksen tukia?

Se riippuu yritystuesta. Toiminimiyrittäjät voivat esimerkiksi hakea maaseudun yritysrahoitusta, mutta innovaatioseteliä toiminimiyrittäjä ei voi saada.

Tarvitseeko minulla olla osakeyhtiö hakeakseni yritystukea?

Se riippuu yritystuesta. Esimerkiksi innovaatioseteliä ei voi hakea toiminimiyrittäjät, mutta osakeyhtiöt sitä kyllä saavat.