Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyminen on monelle iso ja jännittävä askel tuntemattomaan. Uuden yrittäjän päässä pyörii miljoona ajatusta yrityksen pyörittämisestä ja liiketoiminnan kannattavuudesta, mutta myös oman henkilökohtaisen talouden kestävyydestä. Miten pystyn maksamaan vuokrani, ruokani ja muun päivittäisen elämän, kun yritys ei tuota mitään ensimmäisinä kuukausina?

Aloittavan yrittäjän tuet

Tässä artikkelissa käsitellään mitä aloittavan yrittäjän ja yrityksen tuet sisältää sekä mistä yrittäjä voi saada vertaistukea muilta yrittäjiltä. Mikäli sinua kiinnostaa kirjanpitopalvelut pienemmälle yritykselle lue lisää ohjeisen linkin kautta.

Aloittavan yrittäjän tuet – starttiraha 2022

Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuet

Starttiraha on yleisin ja ehkäpä tunnetuin aloittavan yrittäjän tuista. Starttiraha on aloittavan yrittäjän tuki, jota haetaan TE-keskukselta. Starttirahan tarkoitus on turvata yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisen ajalta ja yrittäjä voi saada sitä enintään 12 kuukauden ajan. Starttiraha voidaan myöntää kuuden kuukauden jaksoissa ja Starttirahan jatkoa on haettava TE-keskuksesta. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen eli tukea voi saada 33,78 € / päivä ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Starttirahaa voit saada, jos olet työtön työnhakija tai siirryt palkkatyöstä tai sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseksi yrittäjäksi. Starttirahaa hakiessa kannattaa välttää yleistä sudenkuoppaa: uudella yrityksellä ei saa olla y-tunnusta ennen starttirahan myöntämistä. Kokemukseni mukaan tämä tulee monelle uudelle yrittäjälle yllätyksenä.

Starttirahan saamisen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys, eli sivutoiminen yrittäjä ei voi starttirahaa saada, valmiudet kyseiseen yritystoimintaan ja kannattavaan toimintaan, yritystoiminta on tarpeellista toimeentulon kannalta ja yritystoiminta aloitetaan vasta tuen myöntämisen jälkeen.

Miten starttirahaa haetaan?

Ensimmäiseksi laaditaan liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma Oma Yritys Suomi-sivulla (linkki: https://oma.yrityssuomi.fi/). Suunnitelmat kannattaa tehdä tarkasti, koska hyvät ja realistiset laskelmat ovat starttirahan myöntämisen edellytyksenä.

Liiketoimintasuunnitelman tekemisen jälkeen ota yhteyttä asuinkaupunkisi Uusyrityskeskukseen ja varaa aika yritysneuvojan kanssa. Yritysneuvoja auttaa sinua myös liiketoimintasuunnitelman tekemisessä.

Uusyrityskeskuksen yritysneuvonnan jälkeen jätä starttirahahakemus TE-palvelujen nettisivuilla. Hakemus kannattaa toimittaa 2-4 viikkoa ennen yritystoiminnan aloittamista.

Lue lisää starttirahasta TE-palveluiden sivuilta: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html

Yrityksen tuet – palkkatuki vuonna 2022

Palkkatuki – aloittavan yrityksen tuet

Palkkatuki on tärkeä on tukimuoto kun yritys haluaa laajentaa toimintaansa. Yritystoiminnan kasvaessa ja vakiintuessa saattaa jossain vaiheessa tulla tarvetta palkata lisää apukäsiä. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen ja siirtyminen yksinyrittäjästä työnantajaksi saattaa olla seuraava iso ja jännittävä askel yritystoiminnan perustamisen jälkeen. Työntekijän palkkaaminen on myös aina taloudellinen riski. Yleensä voidaan ajatella, että työntekijän bruttopalkka tulisi kertoa luvulla 1,5, jotta saadaan tietää työntekijän todelliset kustannukset. Tämä tarkoittaa, että 3 000 euroa kuukaudessa tienaavan työntekijän todelliset kustannukset ovat vähintään 4 500 euroa kuukaudessa.

Työntekijän palkkaamista varten voidaan myöntää TE-palveluiden palkkatukea, jolla voidaan tarjota työttömälle työnhakijalle mahdollisuutta työllistyä. Työnantajan on sitouduttava maksamaan alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei alalla ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseessä olevasta työstä. Palkkatuki on yritykselle veronalaista tuloa.

Palkkatuen myöntämiselle on tiettyjä rajoituksia, päällimmäisenä rajoituksena on työsuhteen alkaminen ennen kuin tuen myöntämisestä on annettu päätös, tähän on tosin poikkeuksia. Muita rajoituksia ovat esimerkiksi työnantajan olennainen palkanmaksuvelvollisuuden tai työnantajasuoritusten (verojen) maksamisen laiminlyönti ja palkkatuesta johtuva työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden aseman heikentyminen. Tarkat ehdot löytyvät TE-palveluiden sivuilta.

Palkkatukea kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista TE-palveluiden sivuilta. Työnantajan tulee saada myönteinen palkkatukipäätös TE-toimistolta, ennen kuin työntekijä voi aloittaa palkkatuetussa työsuhteessa. Palkkatukea haetaan ensisijaisesti sähköisesti TE-palveluiden sivuilta, mutta myös paperinen hakemus käy, jos sähköiseen ei ole mahdollisuutta.

Palkkatuen kesto ja määrä riippuu useista sekoista, joista päättää TE-toimisto. Tukijakson pituuteen vaikuttaa palkkatuella palkattavan henkilön työttömyyden kesto, vamman tai sairauden vaikutus työsuoritukseen sekä työnantaja. Palkkatuki voi olla enintään 30 % palkkakustannuksista, jos palkkatuella palkattava on ollut työtön alle 12 kuukautta, enintään 40 % palkkakustannuksista, jos palkkatuella palkattava on ollut työtön yli 12 kuukautta ja 50 % palkkakustannuksista, jos palkkatuella palkattava on ollut työtön vähintään 24 kuukautta. Palkkatuen enimmäismäärä vuonna 2021 on 1 400 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta.

Lue lisää palkkatuesta TE-palveluiden sivuilta: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/palkkatuki/index.html

Yrittäjän tuet – maaseudun yritysrahoitus vuonna 2021

Maaseudulle perustettu yritys saattaa olla oikeuttu tukeen

Yrityksesi voi olla oikeutettu maaseudun yritysrahoitukseen, jos perustat yrityksesi maaseudulle. Maaseudun yritysrahoitusta voi saada vaikka yrityksesi ei harjoittaisikaan maataloutta. Rahoitus on haettavissa alueesi ELY-keskukselta tai Leader-ryhmästä (paikallinen maaseudun kehittämisyhdistys) (linkki: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/hae-kumppanit/).

Maaseudun yrityksille myönnettäviä yritystukia ovat:

  • perustamistuki
  • investointituki
  • investoinnin toteutettavuustutkimus

Perustamistuki on nimensä mukaan apu aloittavalle yritykselle. Perustamistukea voi saada minimissään 5 000 euroa ja maksimissaan 35 000 euroa.

Tukea voi saada yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin, kuten liiketoimintaan liittyvän valmennuksen ja neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon testaamiseen, markkinointisuunnitelman tekemiseen, koemarkkinointiin ja kansainvälistymisen mahdollisuuksien selvittämiseen.

Myös jo toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se alkaa harjoittamaan täysin uutta yritystoimintaa.

Samoin kuin starttirahahakemusta tehtäessä, myös perustamistuen pohjalla on hyvä liiketoimintasuunnitelma eikä hakemusta voi laittaa sisään, ennen kuin liiketoimintasuunnitelma on valmis.

Investointitukea voi saada nimensä mukaisesti isompiin investointeihin, kuten koneiden kaluston ostamiseen, rakennusten rakentamiseen tai ohjelistojen, patenttien yms. aineettomien oikeuksien hankkimiseen. Investointituen myöntämisen vaatimus on, että investoinnilla tulee olla merkittävä vaikutus yrityksen perustamiseen, kasvuun tai muuhun kehittymiseen. Tuen määrä on 20 % – 40 % hankkeen kustannuksesta.

Investoinnin toteutettavuustutkimustukea voi saada suunnittelemasi investoinnin esiselvitykseen. Tuella hankitaan asiantuntijapalveluita, joiden avulla selvitetään investoinnin toteuttamisen edellytykset. Investoinnin toteutettavuustutkimustuen myöntäminen ei edellytä suunnitellun investoinnin toteuttamista, koska selvityksen jälkeen voidaan päätyä lopputulokseen, ettei investointi ole kannattava.

Mistä muualta tukea yrittämiseen?

Tässä kirjoituksessa ollaan tähän mennessä käsitelty lähinnä yrittäjän ja yrityksen rahallisia tukia. Moni yrittäjä tarvitsee kuitenkin paljon muutakin tukea koko yrittäjäuran ajan ensiaskeleista yritystoiminnan myymiseen asti.

Mistä yrittäjä sitten löytää tukea?

Tulevan yrittäjän kannattaa ainakin uutta yritystä perustettaessa ottaa ainakin alueensa Uusyrityskeskukseen yhteyttä, jossa yritysneuvojat auttavat alkuun. Tilitoimistot ja kirjanpitäjät neuvovat yrittäjiä myös mielellään muussakin, kuin talouteen liittyvissä asioissa ja kirjanpitäjältä saa aina kysyä neuvoa, kun apua tarvitaan.

Liieketoimintasuunnitelmaasi tehdessä voit saada ilmaista apua yritysneuvojalta, jolta saat ammattilaisen kommentit suunnitelmiisi. Lue lisää Yritys Suomi palvelusta osoitteesta https://oma.yrityssuomi.fi

Tukea ja neuvoja yrittäjälle tarjoavat myös erilaiset järjestöt ja yhdistykset, kuten Suomen Yrittäjät (linkki: https://www.yrittajat.fi/), Suomen Yrittäjänaiset (linkki: https://www.yrittajanaiset.fi/), kauppakamarit (linkki: https://kauppakamari.fi/).

Tukea on siis saatavilla monesta paikasta ja sitä kannattaa hyödyntää. Myös kanssayrittäjiltä kannattaa pyytää vertaistukea. Esimerkiksi Facebookissa löytyy erilaisia Yrittäjäryhmiä, joissa eri alojen yrittäjät saavat vapaasti pyytää apua, tukea tai vaikkapa suosituksia erilaisista palveluista.

Mikäli aloittavan yrittäjän tuet askarruttavat tai tarvitset opastusta alkuun pääsemikseksi, voit laitta viestiä kalle.antila@tilitoimistoaly.com.

Lisää hyödyllistä informaatiota löydät mm. aikaisemmasta blogiartikkelistani täältä: Mitä saa laittaa firman piikkiin? – Opas vähennyskelpoisiin kuluihin.


Usein kysyttyä yrittäjien tuista

Kuka voi hakea yrittäjän tukia?

Yrittäjän tukea kuten starttirahaa voi hakea henkilö, joka täyttää starttirahan vaatimukset. Starttirahaa voi hakea henkilö joka siirtyy opiskelusta, palkkatyöstä tai kotona tehtävästä työstä yrittäjäksi ja sivutoiminen yrittäjä, joka on päättänyt siirtyä päätoimiseksi yrittäjäksi. Starttirahaan on oikeutettu myös työtön työnhakija joka on päättänyt ryhtyä yrittäjäksi.

Mitä ehtoja yrittäjän tuissa on?

Starttirahan saamisen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys, valmiudet kyseiseen yritystoimintaan ja kannattavaan toimintaan, yritystoiminta on tarpeellista toimeentulon kannalta ja yritystoiminta aloitetaan vasta tuen myöntämisen jälkeen.

Voiko toiminimiyrittäjä hakea yrittäjän tukia?

Voi hakea starttirahaa, jos muut edellytykset täyttyvät eli henkilö siirtyy sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseksi yrittäjäksi.

Voiko toiminimiyrittäjä hakea yrityksen tukia?

Se riippuu yritystuesta. Toiminimiyrittäjät voivat esimerkiksi hakea maaseudun yritysrahoitusta, mutta innovaatioseteliä toiminimiyrittäjä ei voi saada.

Tarvitseeko minulla olla osakeyhtiö hakeakseni yritystukea?

Se riippuu yritystuesta. Esimerkiksi innovaatioseteliä ei voi hakea toiminimiyrittäjät, mutta osakeyhtiöt sitä kyllä saavat.