Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyminen on monelle iso ja jännittävä askel tuntemattomaan. Uuden yrittäjän päässä voi pyöriä miljoona ajatusta yrittämisestä ja liiketoiminnan kannattavuudesta, mutta myös oman henkilökohtaisen talouden kestävyydestä. Miten pystyn maksamaan vuokran, ruoan ja muun päivittäisen elämisen, kun yritys ei tuota mitään ensimmäisinä kuukausina? Lue alta tuoreen yrittäjän tuista sekä mistä uusi yrittäjä voi saada vertaistukea.

Starttiraha aloittavan yrittäjän tukena

Starttiraha on yleisin ja ehkäpä tunnetuin aloittavan yrittäjän tuista. Starttiraha on uuden yrittäjän tuki, jota haetaan Työ- ja Elinkeinotoimistolta. Starttirahan tarkoitus on turvata yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisen ajalta. Sitä voi saada enintään 12 kuukauden ajan. Starttiraha voidaan myöntää kuuden kuukauden jaksoissa ja Starttirahan jatkoa on haettava TE-palveluilta. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen eli tukea voi saada 33,78 € / päivä ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Starttirahaa voit saada, jos olet työtön työnhakija tai siirryt palkkatyöstä tai sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseksi yrittäjäksi. Starttirahaa hakiessa kannattaa välttää yleistä sudenkuoppaa: uudella yrityksellä ei saa olla y-tunnusta ennen starttirahan myöntämistä. Kokemuksen mukaan tämä tulee monelle uudelle yrittäjälle yllätyksenä.

Starttirahan saamisen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys, valmiudet kyseiseen ja kannattavaan yritystoimintaan, yritystoiminta on tarpeellista toimeentulon kannalta ja yritystoiminta aloitetaan vasta tuen myöntämisen jälkeen. Sivutoiminen yrittäjä ei voi saada starttirahaa.

Aloittavan yrittäjän tuet
Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuet

Miten starttirahaa haetaan?

Ensimmäiseksi laaditaan liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma Oma Yritys Suomi-sivulla. Suunnitelmat kannattaa tehdä tarkasti, koska hyvät ja realistiset laskelmat ovat starttirahan myöntämisen edellytyksenä.

Liiketoimintasuunnitelman tekemisen jälkeen ota yhteyttä asuinkaupunkisi Uusyrityskeskukseen ja varaa aika yritysneuvojan kanssa. Yritysneuvoja auttaa sinua myös liiketoimintasuunnitelman tekemisessä.

Uusyrityskeskuksen yritysneuvonnan jälkeen voit jättää starttirahahakemuksen TE-palvelujen nettisivuilla. Hakemus kannattaa toimittaa 2-4 viikkoa ennen yritystoiminnan aloittamista.

Yrityksen tuet

Palkkatuki vuonna 2022

Palkkatuki on tärkeä on tukimuoto, kun yritys haluaa laajentaa toimintaansa. Yritystoiminnan kasvaessa ja vakiintuessa saattaa jossain vaiheessa tulla tarvetta palkata lisää apukäsiä. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen ja siirtyminen yksinyrittäjästä työnantajaksi saattaa olla seuraava iso ja jännittävä askel yritystoiminnan perustamisen jälkeen. Työntekijän palkkaaminen on myös aina taloudellinen riski. Yleensä voidaan ajatella, että työntekijän bruttopalkka tulisi kertoa luvulla 1,5, jotta saadaan tietää työntekijän todelliset kustannukset. Tämä tarkoittaa, että 3 000 euroa kuukaudessa tienaavan työntekijän todelliset kustannukset ovat vähintään 4 500 euroa kuukaudessa.

Työntekijän palkkaamista varten voidaan myöntää TE-palveluiden palkkatukea, jolla voidaan tarjota työttömälle työnhakijalle mahdollisuutta työllistyä. Työnantajan on sitouduttava maksamaan alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei alalla ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseessä olevasta työstä. Palkkatuki on yritykselle veronalaista tuloa.

Palkkatuen myöntämiselle on tiettyjä rajoituksia. Päällimmäisenä rajoituksena on työsuhteen alkaminen ennen kuin tuen myöntämisestä on annettu päätös, tähän on tosin poikkeuksia. Muita rajoituksia ovat esimerkiksi työnantajan olennainen palkanmaksuvelvollisuuden tai työnantajasuoritusten (verojen) maksamisen laiminlyönti ja palkkatuesta johtuva työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden aseman heikentyminen. Tarkat ehdot löytyvät Työmarkkinatorin sivuilta.

Palkkatukea kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista TE-palveluiden sivuilta. Työnantajan tulee saada myönteinen palkkatukipäätös TE-toimistolta ennen kuin työntekijä voi aloittaa palkkatuetussa työsuhteessa. Palkkatukea haetaan ensisijaisesti sähköisesti TE-palveluiden sivuilta, mutta myös paperinen hakemus käy, jos sähköiseen ei ole mahdollisuutta.

Palkkatuen kesto ja määrä riippuu useista seikoista, joista päättää TE-toimisto. Tukijakson pituuteen vaikuttaa palkkatuella palkattavan henkilön työttömyyden kesto, vamman tai sairauden vaikutus työsuoritukseen sekä työnantaja. Palkkatuki voi olla enintään 30 % palkkakustannuksista, jos palkkatuella palkattava on ollut työtön alle 12 kuukautta, enintään 40 % palkkakustannuksista, jos palkkatuella palkattava on ollut työtön yli 12 kuukautta ja 50 % palkkakustannuksista, jos palkkatuella palkattava on ollut työtön vähintään 24 kuukautta. Palkkatuen enimmäismäärä vuonna 2021 oli 1 400 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta.

Maaseudun yritysrahoitus vuonna 2021

Maaseudun yritysrahoitus
Maaseudulle perustettu yritys saattaa olla oikeuttu tukeen

Maaseudulle perustettu yritys saattaa olla oikeutettu maaseudun yritysrahoitukseen ja sitä voi saada, vaikka yritys ei harjoittaisikaan maataloutta. Rahoitus on haettavissa yrityksen alueen ELY-keskukselta tai Leader-ryhmästä eli paikalliselta maaseudun kehittämisryhmältä. 

Maaseudun yrityksille myönnettäviä yritystukia ovat:

  • perustamistuki
  • investointituki
  • investoinnin toteutettavuustutkimus

Perustamistuki

Perustamistuki on nimensä mukaan apu aloittavalle yritykselle. Perustamistukea voi saada minimissään 5 000 euroa ja maksimissaan 35 000 euroa.

Tukea voi saada yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin, kuten liiketoimintaan liittyvän valmennuksen ja neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon testaamiseen, markkinointisuunnitelman tekemiseen, koemarkkinointiin ja kansainvälistymisen mahdollisuuksien selvittämiseen.

Myös jo toiminnassa oleva yritys voi saada perustamistukea, jos se alkaa harjoittamaan täysin uutta yritystoimintaa. 

Samoin kuin starttirahahakemusta tehtäessä myös perustamistuen pohjalla on hyvä liiketoimintasuunnitelma. Hakemusta ei voi laittaa sisään ennen kuin liiketoimintasuunnitelma on valmis.

Samoin kuin starttirahahakemusta tehtäessä myös perustamistuen pohjalla on hyvä liiketoimintasuunnitelma, eikä hakemusta voi laittaa sisään ennen kuin liiketoimintasuunnitelma on valmis.

Investointituki

Investointitukea voi saada nimensä mukaisesti isompiin investointeihin kuten koneiden ja muun kaluston ostamiseen, rakennusten rakentamiseen sekä ohjelistojen, patenttien tai muiden aineettomien oikeuksien hankkimiseen. Investointituen myöntämisen vaatimus on, että investoinnilla tulee olla merkittävä vaikutus yrityksen perustamiseen, kasvuun tai muuhun kehittymiseen. Tuen määrä on 20 % – 40 % hankkeen kustannuksesta.

Investoinnin toteutettavuustutkimustukea voi saada suunnittelemasi investoinnin esiselvitykseen. Tuella hankitaan asiantuntijapalveluita, joiden avulla selvitetään investoinnin toteuttamisen edellytykset. Investoinnin toteutettavuustutkimustuen myöntäminen ei edellytä suunnitellun investoinnin toteuttamista, koska selvityksen jälkeen voidaan päätyä lopputulokseen, ettei investointi ole kannattava.

Mistä muualta tukea yrittämiseen?

Tässä kirjoituksessa ollaan tähän mennessä käsitelty lähinnä yrittäjän ja yrityksen rahallisia tukia. Moni yrittäjä tarvitsee kuitenkin paljon muutakin tukea koko yrittäjäuran ajan ensiaskeleista yritystoiminnan myymiseen asti.

Tulevan yrittäjän kannattaa ainakin uutta yritystä perustettaessa ottaa ainakin alueensa Uusyrityskeskukseen yhteyttä, jossa yritysneuvojat auttavat alkuun. Tilitoimistot ja kirjanpitäjät neuvovat yrittäjiä myös mielellään muussakin kuin talouteen liittyvissä asioissa.

Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä voit saada ilmaista apua yritysneuvojalta, jolta voit pyytää esimerkiksi kommentteja suunnitelmaasi. 

Tukea ja neuvoja yrittäjälle tarjoavat myös erilaiset järjestöt ja yhdistykset, kuten Suomen Yrittäjät, Suomen Yrittäjänaiset sekä alueiden Kauppakamarit.

Tukea on siis saatavilla monesta paikasta ja sitä kannattaa hyödyntää. Myös kanssayrittäjiltä on hyvä pyytää vertaistukea. Facebookista löytyy erilaisia yrittäjäryhmiä, joissa eri alojen yrittäjät saavat vapaasti pyytää apua, tukea tai vaikkapa suosituksia erilaisista palveluista.

Mikäli aloittavan yrittäjän tuet askarruttavat tai tarvitset opastusta alkuun pääsemiseksi, laita meille viestiä.

Lisää hyödyllistä informaatiota löydät mm. aikaisemmasta blogiartikkelista: Mitä saa laittaa firman piikkiin? – Opas vähennyskelpoisiin kuluihin.


Usein kysyttyä yrittäjän tuista

Kuka voi hakea yrittäjän tukia?

Yrittäjän tukea kuten starttirahaa voi hakea henkilö, joka täyttää starttirahan vaatimukset. Starttirahaa voi hakea henkilö, joka siirtyy opiskelusta, palkkatyöstä tai kotona tehtävästä työstä yrittäjäksi tai sivutoiminen yrittäjä, joka on päättänyt siirtyä päätoimiseksi yrittäjäksi. Starttirahaan on oikeutettu myös työtön työnhakija, joka on päättänyt ryhtyä yrittäjäksi.

Mitä ehtoja yrittäjän tuissa on?

Starttirahan saamisen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys, valmiudet kyseiseen yritystoimintaan ja kannattavaan toimintaan, yritystoiminta on tarpeellista toimeentulon kannalta ja yritystoiminta aloitetaan vasta tuen myöntämisen jälkeen.

Voiko toiminimiyrittäjä hakea yrittäjän tukia?

Toiminimiyrittäjä voi hakea starttirahaa, jos muut edellytykset täyttyvät eli henkilö siirtyy sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseksi yrittäjäksi.

Voiko toiminimiyrittäjä hakea yrityksen tukia?

Se riippuu yritystuesta. Toiminimiyrittäjät voivat esimerkiksi hakea maaseudun yritysrahoitusta, mutta innovaatioseteliä toiminimiyrittäjä ei voi saada.

Tarvitseeko minulla olla osakeyhtiö hakeakseni yritystukea?

Se riippuu yritystuesta. Esimerkiksi innovaatioseteliä ei voi hakea toiminimiyrittäjät, mutta osakeyhtiöt sitä kyllä saavat.