Olet varmasti monesti kuullut sanonnan ”firman piikkiin”. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

“Firman piikkiin” tarkoittaa yrityksen vähennyskelpoisia kuluja eli kuluja, jotka voi merkitä yrityksen kirjanpitoon ja vähentää yrityksen verotuksessa. Listasimme alle yleisimmät vähennyskelpoiset kulut.

Mitä kaikkea voi laittaa yrityksen kuluihin?

Usein kirjanpitoa tehdessä mietityttää, mitä kuluja voi laittaa yrityksen kirjanpitoon tai onko jokin tietty kulu vähennyskelpoinen verotuksessa. Kulujen vähennyskelpoisuudesta säädetään elinkeinoverolain (EVL) 7 §:ssä seuraavasti: ”Vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset.”

Lähtökohtaisesti yrityksen vähennyskelpoisia kuluja ovat siis kaikki yritystoiminnan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kulut. Firman piikkiin ostaminen kuulostaa aika helpolta ja selkeältä, mutta näin se ei aina ole. Rajanveto vähennyskelpoisen ja vähennyskelvottoman menon välillä voi olla hankalaa.

Mitkä kulut ovat vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa?

Tutustu firman verotuksessa vähennettäviin kuluihin

Tässä lista yleisimmistä yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisista kuluista:

Yrityksen perustamiskulut

Yrityksen perustamiseen liittyvät kulut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia, kuten kaupparekisterimaksu ja YEL-maksu eli yrittäjien eläkemaksu.

Suoraan tulon hankkimiseen liittyvät hankinnat

Tulojen hankkimiseen liittyvien menojen vähennyskelpoisuus riippuu paljon yrityksen toimialasta. Kaikki samat hankinnat eivät välttämättä ole vähennyskelpoisia eri alojen yrityksillä. Esimerkiksi rakennusalalla rakennusmateriaalit ja työkalut ovat vähennettäviä kuluja, kun taas parturi-kampaaja voi vähentää sakset, hiustrimmerit ja hiusvärit.

Usein myös alihankintana ostetut palvelut, kuten ulkopuolinen rakennustyömies tai verkkosivuston rakentaja voidaan vähentää, jos ne vaikuttavat tulon hankkimiseen. 

Neuvottelumenot

Tavanomaiset ja kohtuulliset neuvottelukulut ovat vähennyskelpoisia. Neuvottelukulujen tulee kohdistua yrityksen omaan henkilöstöön tai alihankintana ostettuihin palveluihin kuten kirjanpitäjän tai tilintarkastajan kanssa käydyt neuvottelut. 

Yrityksen ulkopuolisiin neuvotteluihin pätee edustusmenojen lainalaisuus. 

Edustusmenot

Edustusmenoista saadaan verotuksessa vähentää 50 % ja arvonlisäverotuksessa edustusmenot ovat täysin vähennyskelvottomia.

Edustusmenot kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin tahoihin, kuten asiakkaisiin tai liikekumppaneihin. Edustamisella pyritään pääsääntöisesti uusien asiakkaiden hankkimiseen ja vanhojen asiakassuhteiden ylläpitämiseen.

Markkinointikulut

Markkinointikulut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia.

Markkinointikuluja voivat olla esim. nettisivujen rakentaminen ja sisällön ylläpito, markkinointi sosiaalisessa mediassa kuten Instagramissa, Facebookissa ja Goolgessa, mainostuotteet ja niiden painatukset sekä muu mainonta kuten ulko- tai lehtimainonta.

Myös erilaiset markkinointitilaisuudet ovat vähennyskelpoisia, kunhan tietyt edellytykset täyttyvät. 

Työvaatteet

Työvaatteet voivat olla vähennyskelpoisia tietyin edellytyksin.

Pääsääntöisesti työvaatteet eivät ole yrityksen vähennyskelpoisia menoja, jos niitä voi käyttää muuallakin kuin töissä eli vapaa-ajalla.

Työvaatteet ovat vähennyskelpoisia, jos ne ovat suojavaatteita tai niitä käytetään vain työtarkoituksessa, ne ovat normaaleista vaatteista poikkeavia tai vaatteiden kuluminen työssä on normaalia suurempaa.

Toimistotarvikkeet ja tietotekniikka

Toimistotarvikkeet, huonekalut ja tietotekniikka ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia. Esimerkiksi tietokoneet, erilaiset tietokoneohjelmat, muistitikut, puhelimet, mapit, kynät, vihkot sekä toimitilan huonekalut voidaan vähentää verotuksessa.

Henkilöstömenot

Henkilöstökulut kuten henkilöstön palkat, palkkiot, eläkemaksut ja muut henkilöstösivukulut ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia.

Muita vähennyskelpoisia kuluja:

 • Matkakulut (päiväraha ja kilometrikorvaukset).
 • Työterveyshuolto
 • Erilaiset luontoisedut, kuten puhelinetu, autoetu, lounasetu, liikuntasetelit.
 • Lahjat henkilökunnalle
 • Virkistyskulut, kuten työhyvinvointipäivä ja pikkujoulut.
 • Yrityksen erilaiset vakuutukset
 • Asiantuntijapalvelut
 • Oikeudenkäyntikulut
 • Ammattikirjallisuus ja sanomalehdet
 • Koulutusmenot
 • Kone- ja kalustokulut
 • Lahjoitukset
 • Tutkimusmenot
 • Liikearvo

Mitä kuluja ei voi vähentää kirjanpidossa?

Kaikkia kuluja ei kuitenkaan voida vähentää verotuksessa. Sellaisia kuluja ovat mm. yrittäjän omat tai perheen kulut, tuloverot ja verojen korot sekä sakot, kuten pysäköintivirhemaksut.

Eroaako yritysmuotojen verovähennykset toisistaan?

Yritysmuodoissa on jonkin verran eroja siinä, mitä verotuksesta voi vähentää. Esimerkiksi matkakuluissa, palkoissa ja luontoiseduissa esiintyy poikkeuksia toiminimiyrittäjän ja osakeyhtiön verovähennyksissä. Voit tutustua toiminimiyrittäjän verovähennyksiin liittyviin poikkeuksiin tarkemmin Tilisanomien artikkelista.

Ota huomioon vielä nämä asiat

Joitakin vähennyksiä ei saa automaattisesti vaan niitä pitää hakea erikseen veroilmoituksella. Tällainen vähennys on muun muassa koulutusvähennys, joka on veroilmoituksella haettava laskennallinen lisävähennys.

Kannattaa selvittää, mitkä kulut ovat vähennyskelpoisia omassa yrityksessä. Osaava kirjanpitäjä voi auttaa vähennyskelpoisten kulujen kartoittamisessa. Ota yhteyttä kirjanpitäjääsi, jos jokin asiassa mietityttää. Tilitoimisto Älyn tarjoamiin palveluihin kuuluu aina asiakkaan neuvonta osana hintaa.