Olet varmasti monesti kuullut sanonnan ”firman piikkiin”. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Tässä blogissa käymme läpi yrityksen vähennyskelpoisia kuluja eli kuluja jotka voidaan laittaa juuri sinne kuuluisaan ”firman piikkiin”.

Mitä kaikkea voi laittaa yrityksen kuluihin?

 • Mitä kuluja voin laittaa yrityksen kirjanpitoon?
 • Voinko laittaa kulun x yrityksen kirjanpitoon?
 • Onko tämä kulu x vähennyskelpoinen yrityksen verotuksessa?

Yleisiä kysymyksiä yrittäjältä kirjanpitäjälle:

Kulujen vähennyskelpoisuudesta säädetään elinkeinoverolain (EVL) 7 §:ssä seuraavasti: ”Vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset.”

Lähtökohtaisesti yrityksen vähennyskelpoisia menoja ovat siis kaikki yritystoiminnan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot. Firman piikkiin ostaminen kuulostaa aika helpolta ja selkeältä, mutta näin se ei aina ole. Rajanveto vähennyskelpoisen ja vähennyskelvottoman menon välillä voi olla hankalaa.

Mitkä kulut ovat vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa?

Tässä listaa erilaisista yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisista kuluista:

Tutustu firman verotuksessa vähennettäviin kuluihin

Yrityksen vähennykelpoiset kulut:

Suoraan tulon hankkimiseen liittyvät hankinnat

 • Vähennyskelpoisuus riippuu paljon yrityksen toimialasta
 • Esimerkiksi vähennyskelpoisia hankintoja ovat rakennusyrityksellä raaka-aineet ja työkalut, parturi-kampaajalla sakset, hiustrimmerit ja hiusvärit ja verkkokaupalla myytäväksi hankitut tuotteet.
 • Alihankintana ostetut palvelut, kuten ulkopuolinen rakennustyömies tai koodari.
 • Kaikki samat hankinnat eivät siis välttämättä ole vähennyskelpoisia esim. parturi-kampaajalla, rakennusyrityksellä tai konsulttiyrityksellä.

Yrityksen perustamiskulut

 • Yrityksen perustamiseen liittyvät kulut ovat vähennyskelpoisia
 • Esimerkiksi kaupparekisterimaksu.

Neuvottelumenot

 • Tavanomaiset ja kohtuulliset neuvottelukulut ovat täysin vähennyskelpoisia.
 • Huom. neuvottelukulujen tulee kohdistua yrityksen omaan henkilöstöön tai esim. kirjanpitäjän tai tilintarkastajan kanssa käytyyn neuvotteluun.
 • Yrityksen ulkopuolisiin kohdistuva vieraanvaraisuus ks. edustusmenot.

Edustusmenot

 • Edustusmenoista saadaan verotuksessa vähentää vain 50 % ja arvonlisäverotuksessa edustusmenot ovat täysin vähennyskelvottomia.
 • Kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin tahoihin, kuten asiakkaisiin tai liiketuttaviin
 • Edustamisella pyritään pääsääntöisesti uusien asiakkaiden hankkimiseen ja vanhojen asiakassuhteiden ylläpitämiseen.

Markkinointikulut

 • Markkinointikulut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia.
 • Markkinointikuluja voivat olla esim. nettisivujen tekeminen ja sisällön ylläpito, mainokset somessa kuten Instagramissa, Facebookissa ja Goolgessa, mainostuotteet ja niiden painatukset, erilaiset teippaukset (auto, näyteikkuna).
 • Myös erilaiset markkinointitilaisuudet ovat vähennyskelpoisia, kunhan tietyt edellytykset täyttyvät. Rajanveto edustustilaisuuden kanssa välillä haastavaa.

Tulevassa blogissa aiheena neuvottelukulut, edustuskulut ja markkinointikulut, jossa käsitellään näitä kolmea syvemmin.

Työvaatteet

 • Voivat olla vähennyskelpoisia tietyin edellytyksin.
 • Pääsääntöisesti työvaatteet eivät ole yrityksen vähennyskelpoisia menoja, jos niitä voi käyttää muuallakin kuin töissä eli vapaa-ajalla.
 • Vähennyskelpoisia työvaatteet voivat olla, jos ne ovat suojavaatteita, ne ovat normaaleista vaatteista poikkeavia tai vaatteiden kuluminen työssä on normaalia suurempaa.

Olen kirjoittanut työvaatteista pidemmän tekstin Tilitoimisto Älyn Instagramiin ja Facebookkiin 27.6.2020, käy kurkkaamassa!

Toimistotarvikkeet ja tietotekniikka

 • Toimistotarvikkeet, huonekalut ja tietotekniikka vähennyskelpoista.
 • Esimerkiksi Tietokoneet, tietokoneohjelmat (Office 365, Photoshop, Procountor), muistitikut, puhelimet, mapit, kynät, vihkot, sohvat, hyllyt yms.

Henkilöstömenot

 • Henkilöstömenot ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia.
 • Palkat ja sivukulut.
 • Matkakulut (päiväraha ja kilometrikorvaukset).
 • Työterveyshuolto.
 • Yrittäjän YEL-vakuutus.
 • Erilaiset luontoisedut, kuten puhelinetu, autoetu, lounasetu, liikuntasetelit.
 • Lahjat henkilökunnalle.
 • Virkistyskulut, esim. Tyhy-päivä ja pikkujoulut.

Yrityksen erilaiset vakuutukset

 • Esimerkiksi omaisuusvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus.
 • Voimassa olevat vakuutukset voivat tietyillä aloilla olla tärkeitä myös asiakassuhteen syntymisessä.

Asiantuntijapalvelut

 • Liiketoimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut ovat vähennyskelpoisia.
 • Tällaisia voivat olla tilitoimistot, tilintarkastajat, asianajajat ja muut liiketoiminnan konsultit.

Oikeudenkäyntikulut

 • Liiketoimintaan liittyvät oikeudenkäyntikulut ovat vähennyskelpoisia

Ammattikirjallisuus ja sanomalehdet

 • Ammattikirjallisuus, ammattilehdet sekä esim. odotustilan sanomalehdet ovat vähennyskelpoisia kuluja.

Koulutusmenot

 • Koulutusmenot voivat olla vähennyskelpoista kulua.
 • Myöskään työntekijälle ei synny veronalaista kulua, kunhan koulutus tapahtuu työnantajan intressissä eli työnantaja hyötyy työntekijän kouluttamisesta.

Kone- ja kalustokulut

 • Yrityksen kalusto vähennyskelpoista. 
 • Autot, teollisuuslaitteet ja muu kalusto.

Työmatkakulut

 • Liiketoimintaan liittyvät matkat ovat vähennyskelpoisia.
 • Myös hotellit ja muu majoittuminen, mikäli työmatkalla yövytään.

Lahjoitukset

 • Pienet yrityksen liiketoimintaan liittyvät lahjoitukset pääsääntöisesti vähennyskelpoisia.
 • Kannattaa ottaa selvää lahjoituskohteen vähennyskelpoisuudesta ennen lahjoituksen tekemistä.

Tutkimusmenot

 • Tutkimusmenot ovat vähennyskelpoisia. Tutkimusmenoja voivat olla esim. palkat, erilaiset laitteet raaka-aineet ja tarvikkeet.

Liikearvo

 • Yrityskaupassa ostohintaan sisältyvä liikearvo eli goodwill voidaan vähentää verotuksessa.

Mitkä kulut ovat vähennyskelvottomia yrityksen verotuksessa?

Yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen lisäksi on myös verotuksessa vähennyskelvottomia kuluja.

Tutustu yrityksen vähennyskelvottomiin kuluihin kirjanpidossa

Yrityksen vähennyskelvottomat kulut:

Ensimmäisenä tulee mieleen kulut, jotka eivät liity yrityksen toimintaan millään tavalla, esim. yrittäjän omat tai yrittäjän perheen ostokset.

Yrityksen verotuksessa on myös muita kuluja, jotka kuuluvat luokkaan; vähennyskelvottamat kulut kirjanpidossa

Välittömät verot

 • Tuloverot ovat vähennyskelvottomia yrityksen verotuksessa

Verojen korot

 • Verojen viivästyskorot ja seuraamusmaksut eivät ole vähennyskelpoisia kuluja.

Sakot

 • Sakot eivät ole vähennyskelpoisia.
 • Esim. pysäköintivirhemaksu.

Toiminimen verovähennykset

Pääsääntöisesti yksityisen elinkeinonharjoittajan eli kansankielellä toiminimiyrittäjän vähennyskelpoisiin kuluihin pätee samat säännöt kuin muidenkin yritysten vähennyskelpoisiin kuluihin.

Lähtökohtaisesti toiminimen vähennyskelpoisia menoja ovat siis kaikki yritystoiminnan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot.

Toiminimen verotuksessa on kuitenkin joitain poikkeuksia verrattuna esim. osakeyhtiön vähennyskelpoisiin kuluihin.

Henkilöstömenot toiminimellä

Toisin kuin osakeyhtiössä, toiminimiyrittäjä ei maksa itselleen palkkaa ja tämän vuoksi myöskään luontaisedut, kuten puhelinetu, autoetu, lounasetu tai liikuntasetelit eivät ole vähennyskelpoista kulua. Palkkaa ei voi maksaa myöskään puolisolle tai alle 14-vuotiaalle lapselle, mutta muille voi.

Matkakulut

Päivärahat ovat vähennyskelpoisia, mutta niitä ei toiminimiyrittäjä maksa itselleen. Päivärahoista pitää tehdä lisävähennys elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

Elinkeinotoimintaan liittyvistä ajoista syntyneet kulut ovat vähennyskelpoisia.

Kilometrikorvauksia ei toiminimiyrittäjä maksa itselleen. Auton kulut vähennetään yrityksen kirjanpidossa tai niistä tehdään lisävähennys elinkeinotoiminnan veroilmoituksella riippuen siitä onko elinkeinotoiminnan ajoja yli vai alle 50 % kokonaiskilometreistä.

Huom! Työpaikan ja kodin välisestä matkustamisesta syntyneet kulut eivät ole yrityksen kuluja.

Ajopäiväkirjan käyttäminen on tärkeää, koska sillä voidaan todistaa ajoja mahdollisen verotarkastuksen sattuessa omalle kohdalle.

Työhuonevähennys

Mikäli yritystoimintaa varten ei ole hankittu erillistä työtilaa vaan työtä tehdään kotoa käsin voi tulla kyseeseen työhuonevähennys. Työhuonevähennys voidaan tehdä Verohallinnon kaavamaisella työhuonevähennyksellä tai laskea työtilan todelliset kulut.

Vinkit vähennyksiin

Verotuksessa vähennyskelpoisilla kuluilla voi saavuttaa suurenkin taloudellisen hyödyn. Kannattaa kuitenkin muistaa, että vähennyskelpoisia kuluja ovat kulut, jotka löytyvät kirjanpidosta, joten kannattaa sopia yhteistyöstä tilitoimiston kanssa, jotta kaikki tarvittavat kuitit ja dokumentit saavat saadaan kirjanpitoon ajallaan. 

Tässä asiassa monia voi auttaa yrityksen ja tilitoimiston yhteiskäytössä olevat sähköiset järjestelmät kuten Procountor ja eTasku, joilla myyntilaskujen lähettäminen, laskujen vastaanotto ja kuittien säilyttäminen sujuu helposti.

Joitakin vähennyksiä ei saa automaattisesti vaan niitä pitää hakea erikseen veroilmoituksella. Tällainen vähennys on muun muassa koulutusvähennys, joka on veroilmoituksella haettava laskennallinen lisävähennys.

Yrittäjän olisi hyvä selvittää mitkä kulut ovat vähennyskelpoisia hänen yrityksessään. Vaikka periaatteessa yritykselle vähennyskelpoisia menot ovat kaikki yritystoiminnan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot niin rajanveto vähennyskelpoisten ja vähennyskelvottomien kulujen välillä voi olla hankalaa. 

Esimerkkinä edustusmenojen ja neuvottelumenojen välinen rajanveto. Neuvottelukulut ovat kokonaan vähennyskelpoisia, mutta edustusmenot ovat tuloverotuksessa vain 50% vähennyskelpoisia ja arvonlisäverotuksessa kokonaan vähennyskelvottomia. 

Älä pelkää ottaa kirjanpitäjäsi yhteyttä, jos olet epävarma kulun vähennyskelpoisuudesta. Hyvä tilitoimisto ja kirjanpitäjä neuvoo mielellään näissä asioissa. Tilitoimisto Älyn tarjoamiin kirjanpitopaketteihin kuuluu aina neuvonta osana hintaa.