Yrittäjäksi ryhtymisen taustalla on usein lukuisia erilaisia syitä tai päätöksiä. Toiminimen perustaminen on saattanut tulla mieleen keksiessäsi hyvän liikeidean tai halutessasi työskennellä omaehtoisesti, kovat tavoitteet, merkitsemättömyyden tunne nykyisessä työssä, pitkä työttömyys tai jokin muu syy.

Elinkeinon harjoittamisen muodon valinta on yksi uuden yrittäjän ensimmäisistä tehtävistä. Valintaa kannattaa pohtia oman liikeidean kautta ja miten eri yhtiömuodot voisivat tukea liikeideaasi. Tässä artikkelissa keskitymme toiminimen perustamiseen, mutta voit tutustua myös muiden yhtiömuotojen perustamiseen kolmiosaisesta artikkelisarjasta:

 1. Miten osakeyhtiö perustetaan?
 2. Miten avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta perustetaan?

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla on monia eri tapoja harjoittaa elinkeinoa Suomessa. Näistä suosituimpia ovat nykyisin osakeyhtiö, toiminimi ja kevyt yrittäjyys. Osa perustaa suoraan osakeyhtiön ja osa aloittaa kevyemmin, joko toiminimellä tai kevytyrittäjä palvelun kautta. Tässä tekstissä on aiheena toiminimen perustaminen ja sen hyviä sekä huonoja puolia.

Kertauksena, miksi yritys yleensä perustetaan?

Yrityksen, niin osakeyhtiön kuin toiminimenkin, perustaminen on ajankohtaista sillon, kun yksi tai useampi henkilö haluaa alkaa harjoittamaan elinkeinotoimintaa eli liiketoimintaa. Liiketoiminnan tunnusmerkkejä ovat voiton tavoittelu, ansion kerryttäminen, taloudellinen riski ja tietysti liiketoiminnan jatkuvuus.

Yksinkertaisesti puettuna, tarvitset yrityksen silloin, kun haluat myydä osaamistasi kuluttaja-asiakkaalle tai yritykselle. Silloin olet toisin sanoen olet aikeissa harjoittaa elinkeinotoimintaa ja tarvitset yrityksen ja y tunnuksen sen taustalle.

Huomio! Starttiraha tulee hakea ennen yrityksen perustamista

Ennen toiminimen perustamista sinun kannattaa aina hakea starttirahaa sekä odottaa varsinaista starttirahapäätöstä. Monelta aloittavalta yrittäjältä jää starttiraha saamatta, koska he eivät ole tietoisia että sitä tulee hakea ennen yrityksen perustamista. Starttirahaa ei tulla myöntämään jo perustetulle yritykselle missään tilanteessa.

Apua saatavilla starttirahan hakemiseen

Uusyrityskeskukset auttavat starttirahan hakemisessa ja myös liikeideoiden kehittämisessä. Mikäli koet tarpeelliseksi maksuttoman sparrailun, niin kannattaa olla yhteydessä alueesi uusyrityskeskukseen.

Pääkaupunkiseudulla uusyrityskeskukset palvelevat seuraavasti.

Helsingissä – NewCo Helsinki

Espoossa – YritysEspoo

Vantaalla – Vantaan Uusyrityskeskus Ry

Mikäli esimerkiksi NewCo Helsingissä on ruuhkaa, niin kannattaa olla yhteydessä muihin keskuksiin. He yleensä auttavat, mikäli eivät ole ruuhkautuneita.

Toiminimen perustaminen ja yhtiömuodon valinta

Toiminimiyritys on helppo tapa aloittaa yrittäminen

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi voidaan perustaa samalla tavalla kuin muutkin yritykset eli sähköisesti tai paperilomakkeella. Yrityksen perustamisilmoitus jätetään kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivujen kautta tai suoraan ytj.fi sivuston kautta. Yhtiömuoto valitaan usein heti ensimmäisenä, kun perustamisilmoitusta lähdetään tekemään.

Yhtiömuodon valintaan voi vaikuttaa monta asiaa, kuten esimerkiksi:

 • Erilainen verotus: kaikkia yhtiömuotoja verotetaan hieman eri tavalla ja kaikki yhtiömuodot eivät sovi kaikenlaiseen liiketoimintaan
 • Yrityksen perustajien lukumäärä: toiminimen ja osakeyhtiön voi perustaa yksin. Yksin perustaessa osakeyhtiötä tarvitset vain hallituksen varajäsenen. Mikäli perustajia on monta, niin yhtiömuodoksi valikoituu osakeyhtiö, koska toiminimeä ei voi yhdessä perustaa.
 • Harjoitatko yritystoimintaa puolison kanssa: toiminimiyrittäjä voi harjoittaa yritystoimintaa puolisonsa kanssa, mutta puolisolle työskentelystä ei saa maksaa palkkaa. Toiminimen yritystulo jaetaan puolisoiden kesken
 • Rahoituksen ja pääoman tarve sekä rahoituksen saatavuus yms.
 • Mahdolliset kasvutavoitteet

Suosittelemme tarkistamaan ennen yrityksen rekisteröimistä onko haluamasi nimi vapaana. Sen voit tehdä patentti- ja rekisterihallituksen prh.fi nimipalvelusta ja verkkotunnuksen osalta traficom.fi fi-verkkotunnushausta onko yritykselle sopiva verkkotunnus vapaana.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi Wikipediassa

Toiminimen verotus: miten toiminimeä verotetaan?

Ylivoimaisesti suurin ero osakeyhtiön ja toiminimen välillä on verotus.

Toiminimen tekemä tulos verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona. Toiminimiyrittäjä ei siis nosta yrityksestä palkkaa, vaan yrityksen tulos verotetaan hänen henkilökohtaisina pääoma- ja ansiotulona. Osakeyhtiön kohdalla tehdystä tuloksesta, eli voitosta, taas maksetaan 20% yhteisövero, joka on osakeyhtiön oma vero.

Toiminimiyrittäjän on hyvä tietää, että saa itse päättää, kuinka suuri osuus tuloksesta verotetaan pääomatulona (0 – 20 %). Loput verotetaan ansiotulona. Pääomatulon veroprosentti on vähintään 30 % (34 % yli 30 000 eurosta), joten jos ansiotuloveroprosentti jää alle 30%, kannattaa pääomatulo-osuutta vaatia pienemmäksi, usein jopa 0%.

Muita toiminimen ja osakeyhtiön välisiä eroja:

 • Toiminimen taloudelliset riskit ovat aina yrittäjän omia riskejä: yrittäjä vastaa aina kaikista yrityksen lainoista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan
 • Osakeyhtiössä yrittäjän riskinä ovat lähinnä yrittäjän yritykseen itse omat varat. Osakeyhtiön yrittäjä voi taata yrityksen lainan myös henkilökohtaisesti, jolloin myöskään osakeyhtiössä ei voi välttää henkilökohtaista riskiä
 • Toiminimen voi perustaa yksin, osakeyhtiön voi perustaa yksin tai yhdessä useamman ihmisen kanssa.

Milloin toiminimi on suositumpi yritysmuoto?

Milloin toiminimi kannattaa?

Toiminimi on järkevä yritysmuoto, kun tiedetään että halutaan työllistää ainoastaan itsensä, eikä tähdätä esim. yrityksen kasvattamiseen ja työntekijöiden palkkaamiseen. Toiminimi on myös järkevä silloin, kun halutaan kokeilla yrittäjyyttä tai tehdä sitä sivutoimisena.

Jos tarkoituksena on lähteä päätoimisesti yrittäjäksi, on tärkeä ottaa huomioon tulot ja niiden verotus, ja valita sellainen yhtiömuoto, jolla verotus pysyy järkevällä tasolla. Kirjanpitäjä on oikea henkilö, jota kannattaa haastatella mikäli tämä mietityttää. Toiminimen voi myös muuttaa osakeyhtiöksi, minkä vuoksi valinta ei ole lopullinen. Toisin päin ei taas voi tehdä.

Yksi tärkeä näkökulma on myös se, että että halutaanko kaikki tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti ja pitää byrokratia minimissä. Toiminimi mahdollistaa mm. liiketoiminnan harjoittamisen aloittamisen nopeasti ja samoin yrityksen lopettaminen on helpompaa. Lisäksi mikään ei poissulje yhtiömuodon muuttamista osakeyhtiöksi, mikäli se tulee myöhemmin verotuksellisesti edullisemmaksi.

Miten toiminimi perustetaan?

Toiminimi, kuten kaikki muutkin yhtiömuodot perustetaan YTJ:n digitaalisessa asiointipalvelussa. Saman ilmoituksen kautta pääsee rekisteröitymään tarvittaviin Verohallinnon rekistereihin, kuten arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen yhteydessä voidaan päättää yrityksen arvonlisäverojaksosta. Yleensä arvonlisäverokausi on kuukausi, mutta muita vaihtoehtoja on neljännesvuosi ja vuosi. Mikäli yrityksen liikevaihto on alle 100 000 euroa, arvonlisäverokausi voi olla neljännesvuosi ja jos liikevaihto on alle 30 000 euroa, arvonlisäverokausi voi olla neljännesvuosi tai vuosi.

Ennen toiminimen perustamista kannattaa päättää myös yrityksen lopullinen toimiala, joka ilmoitetaan kaupparekisteriin ja Verohallintoon. Kaupparekisteriin ilmoitetaan toimiala, joka kuvaa perustettavan yrityksen elinkeinotoimintaa. Verohallintoon ilmoitetaan yrityksen päätoimiala, joka on toimiala jota yritys päätoimisesti harjoittaa. Verohallinnolle ilmoitettava päätoimiala pohjautuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen TOL2008.

Perustaminen tapahtuu täyttämällä yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimiyrittäjän perustamisilmoitus.

Toiminimen Pperustaminen tapahtuu YTJ:n perustamisilmoituksella. Linkin takaa löydät myös perustamisilmoituksen paperilomakkeen Y3 sekä ilmoituksen täyttöoppaan.

Mitä toiminimen perustaminen maksaa?

Toiminimen voi perustaa ilmaiseksi

Toiminimen perustaminen on edullista. Vuonna 2022 perustamisilmoitus kaupparekisteriin verkossa maksaa 60 euroa ja paperilomakkeella 115 euroa. Jos et vielä halua liittyä kaupparekisteriin, voit aloittaa yritystoiminnan maksuttomasti lähettämällä Y3 paperilomakkeen tai OmaVero-palvelun kautta.

Mitä muuta toiminimen perustamisesta tarvitsee tietää?

Toiminimen perustaminen itsessään ei vaadi yrityksen rekisteröimistä kaupparekisteriin. Toiminimen ilmoittaminen kaupparekisteriin on pakollista mikäli jokin seuraavista kohdista täyttyy:

 • Elinkeinotoimintaa varten on pysyvä toimipaikka eli omasta asunnosta erillinen liiketila
 • Toiminimiyrittäjän palveluksessa on muita henkilöitä kuin aviopuoliso, lapsi tai lapsenlapsi
 • Toiminimiyrittäjä harjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa
 • Kannattaa myös huomioida, että toiminimiyrittäjän liikevaihdot ovat alv 0 %

Lisäksi, toiminimellä kuten muillakin yrityksillä tyypillisin tilikausi on kalenterivuosi eli 1.1 – 31.12.

Tarvitsenko toiminimelle kirjanpitäjän?

Suosittelen aina ottamaan kirjanpitäjän, mikäli et omaa kokemusta kirjanpidon, tilinpäätöksen, veroilmoitusten yms. tekemisestä. Hyvä kirjanpitäjä on sijoitus joka voi säästää sinut ikäviltä yllätyksiltä, kun kirjanpito on tehty oikein ja lakeja mukaillen.

Lisäksi saat kirjanpitäjän taloushallinnon raporteista myös paljon tärkeää tietoa yrityksesi johtamista ja kehittämistä varten ja ennen kaikkia sinulla jää enemmän aikaa ydinliiketoiminnan pyörittämiseen.

Kiinnostaako kuulla mitä yrityksen kirjanpito kauttamme maksaa? Jätä yhteystietosi, niin olen yhteydessä sinuun pian.

Mitä tukia aloittava toiminimiyrittäjä voi saada?

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi hakea starttirahaa, maaseudun yritysrahoitusta tai työntekijän palkkaamiseen palkkatukea.

Starttiraha on kuitenkin haetuin aloittavan yrittäjän tuista. Starttiraha on aloittavan yrittäjän tuki, jota haetaan TE-keskukselta. Starttirahan tarkoitus on turvata yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisen ajalta ja yrittäjä voi saada sitä enintään 12 kuukauden ajan. Starttiraha voidaan myöntää kuuden kuukauden jaksoissa ja Starttirahan jatkoa on haettava TE-keskuksesta. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen eli tukea voi saada 33,78 € / päivä ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Starttirahaa voit saada, jos olet työtön työnhakija tai siirryt palkkatyöstä tai sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseksi yrittäjäksi. Starttirahaa hakiessa kannattaa välttää yleistä sudenkuoppaa: uudella yrityksellä ei saa olla y-tunnusta ennen starttirahan myöntämistä. Kokemukseni mukaan tämä tulee monelle uudelle yrittäjälle yllätyksenä.

Starttirahan saamisen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys, eli sivutoiminen yrittäjä ei voi starttirahaa saada, valmiudet kyseiseen yritystoimintaan ja kannattavaan toimintaan, yritystoiminta on tarpeellista toimeentulon kannalta ja yritystoiminta aloitetaan vasta tuen myöntämisen jälkeen.

Lue koko artikkeli aloittavan yrittäjän tuista

Usein kysyttyä toiminimen perustamisesta

Miksi yritys pitää perustaa?

Yritys täytyy perustaa, kun haluat harjoittaa elinkeinotoimintaa, eli liiketoimintaa, oman yrityksen kautta. Yhtiömuotoja on monia, joista yleisimmät ovat toiminimi ja osakeyhtiö.

Miten toiminimi perustetaan?

Kaikki yritykset, myös toiminimi, perustetaan YTJ:n kautta, joko sähköisesti tai paperi-ilmoituksella. Usein sähköinen ilmoitus tulee edullisemmaksi.

Kumpi on parempi, toiminimi vai osakeyhtiö?

Riippuu täysin yrittäjän tilanteesta. Kumpikin voi olla toimiva vaihtoehto. Monet aloittavat toiminimellä ja myöhemmin vaihtavat osakeyhtiöön, mutta osakeyhtiön voi perustaa myös suoraan.

Kuinka paljon yrityksen perustaminen maksaa?

Toiminimen perustaminen maksaa 60 – 115 euroa (sähköinen vs paperi-ilmoitus)
Osakeyhtiö 240 – 380 euroa (sähköinen vs paperi-ilmoitus)
Avoin-yhtiö ja kommandiittiyhtiö (ainoastaan paperi-ilmoitus mahdollinen) 240 euroa
Osuuskunta, yhdistys (ainoastaan paperi-ilmoitus mahdollinen) 380 euroa

Voiko toiminimelle tehdä yhdenkertaista kirjanpitoa?

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja eli toiminimiyrittäjä voi pitää yhdenkertaista kirjanpitoa. Kuitenkin yhdenkertaista kirjanpitoa pitävien toiminimiyrittäjien on oikaistava kirjanpito verotusta varten suoriteperusteiseksi. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien on kuitenkin pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, jos kaksi kolmesta seuraavista toteutuu:
– taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
– liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 200 000 euroa
– yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä.

Milloin toiminimi saa y tunnuksen?

Toiminimi saa y tunnuksen heti, kun perustamisilmoitus on kirjattu PRH:n ja verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (ytj.fi).

Mikäli olet aloittava yrittäjä ja haluat keskittyä ydinliiketoimintasi kehittämiseen kirjanpidon tekemisen sijaan, pyydä meiltä tarjous! Voit laittaa suoraan sähköpostia kalle.antila@tilitoimistoaly.com tai soittaa 040 741 4826.