Yrittäjäksi ryhtymisen taustalla on usein lukuisia erilaisia syitä tai pääöksiä. Esimerkkejä voisivat olla mm. hyvä idea, halu työskennellä omaehtoisesti ja päättä itse asioista, kovat tavoitteet, merkitsemättömyyden tunne nykyisessä työssä, pitkä työttömyys tai jokin muu syy.

Kuten aikaisemmassa kirjoituksessa liittyen osakeyhtiön perustamista kerroimme, aloittavalla yrittäjällä on monia eri tapoja harjoittaa elinkeinoa Suomessa. Näistä yleisimmät ovat nykyisin osakeyhtiö, toiminimi ja kevyt yrittäjyys. Osa perustaa suoraan osakeyhtiön ja osa aloittaa kevyemmin, joko toiminimellä tai kevytyrittäjä palvelun kautta. Mikään näistä vaihtoehdoista ei ole huono, mutta helpottaaksemme sinun valintaa halusimme luoda tämän 3 osaisen blogisarjan. Tässä tekstissä käsittelemme tarkemmin toiminemä ja sen hyviä sekä huonoja puolia.

Kertauksena, miksi yritys perustetaan?

Yrityksen, niin osakeyhtiön kuin toiminimenkin, perustaminen on ajankohtaista sillon, kun yksi tai useampi henkilö haluaa alkaa harjoittamaan elinkeinotoimintaa eli liiketoimintaa. Liiketoiminnan tunnusmerkkejä ovat voiton tavoittelu, ansion kerryttäminen, taloudellinen riski ja tietysti liiketoiminnan jatkuvuus.

Yksinkertaisesti puettuna, tarvitset yrityksen silloin, kun haluat myydä osaamistasi kuluttaja-asiakkaalle tai yritykselle. Silloin olet toisin sanoen olet aikeissa harjoittaa elinkeinotoimintaa ja tarvitset yrityksen ja y-tunnuksen sen taustalle.

Mitä tulee huomioida ennen yrityksen perustamista?

Ennen yrityksen perustamista kannattaa hakea aina starttirahapäätös. Monelta aloittavalta yrittäjältä jää starttiraha saamatta, koska he eivät ole tietoisia että sitä tulee hakea ennen yrityksen perustamista. Starttirahaa ei tulla myöntämään jo perustetulle yritykselle missään tilanteessa.

Uusyrityskeskukset auttavat starttirahan hakemisessa ja myös liikeideoiden kehittämisessä. Mikäli koet tarpeelliseksi maksuttoman sparrailun, niin kannattaa olla yhteydessä alueesi uusyrityskeskukseen.

Pääkaupunkiseudulla uusyrityskeskukset palvelevat seuraavasti.

Helsingissä – NewCo Helsinki

Espoossa – YritysEspoo

Vantaalla – Vantaan Uusyrityskeskus Ry

Mikäli esimerkiksi NewCo Helsingissä on ruuhkaa, niin kannattaa olla yhteydessä muihin keskuksiin. He yleensä auttavat, mikäli eivät ole ruuhkautuneita.

Miten toiminimi perustetaan?

Sitten päästään asiaan: Kaikki yritykset perustetaan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) kautta, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja Verohallinnon hallinnoima tietojärjestelmä.

Yrityksen perustamisilmoituksen voi tehdä sähköisesti tai paperi-ilmoituksella. Yhtiömuoto valitaan usein heti ensimmäisenä, kun perustamisilmoitusta lähdetään tekemään.

Yhtiömuodon valintaan voi vaikuttaa monta asiaa, kuten esimerkiksi:

 • Erilainen verotus: kaikkia yhtiömuotoja verotetaan hieman eri tavalla ja kaikki yhtiömuodot eivät sovi kaikenlaiseen liiketoimintaan
 • Yrityksen perustajien lukumäärä: toiminimen ja osakeyhtiön voi perustaa yksin. Yksin perustaessa osakeyhtiötä tarvitset vain hallituksen varajäsenen. Mikäli perustajia on monta, niin yhtiömuodoksi valikoituu osakeyhtiö, koska toiminimeä ei voi yhdessä perustaa.
 • Harjoitatko yritystoimintaa puolison kanssa: toiminimiyrittäjä voi harjoittaa yritystoimintaa puolisonsa kanssa, mutta puolisolle työskentelystä ei saa maksaa palkkaa. Toiminimen yritystulo jaetaan puolisoiden kesken
 • Rahoituksen ja pääoman tarve sekä rahoituksen saatavuus yms.

Suosittelemme tarkistamaan ennen yrityksen rekisteröimistä onko haluamasi nimi vapaana. Sen voit tehdä prh.fi nimipalvelusta ja verkkotunnuksen osalta traficom.fi fi-verkkotunnushausta onko yritykselle sopiva verkkotunnus vapaana.

Toiminimen verotus: miten toiminimeä verotetaan?

Ylivoimaisesti suurin ero osakeyhtiön ja toiminimen välillä on verotus.

Toiminimen tekemä tulos verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona. Toiminimiyrittäjä ei siis nosta yrityksestä palkkaa, vaan yrityksen tulos verotetaan hänen henkilökohtaisina pääoma- ja ansiotulona. Osakeyhtiön kohdalla tehdystä tuloksesta, eli voitosta, taas maksetaan 20% yhteisövero, joka on osakeyhtiön oma vero.

Toiminimiyrittäjän on hyvä tietää, että saa itse päättää, kuinka suuri osuus tuloksesta verotetaan pääomatulona (0 – 20 %). Loput verotetaan ansiotulona. Pääomatulon veroprosentti on vähintään 30 % (34 % yli 30 000 eurosta), joten jos ansiotuloveroprosentti jää alle 30%, kannattaa pääomatulo-osuutta vaatia pienemmäksi, usein jopa 0%.

Muita toiminimen ja osakeyhtiön välisiä eroja:

 • Toiminimen taloudelliset riskit ovat aina yrittäjän omia riskejä: yrittäjä vastaa aina kaikista yrityksen lainoista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan
 • Osakeyhtiössä yrittäjän riskinä ovat lähinnä yrittäjän yritykseen itse omat varat. Osakeyhtiön yrittäjä voi taata yrityksen lainan myös henkilökohtaisesti, jolloin myöskään osakeyhtiössä ei voi välttää henkilökohtaista riskiä
 • Toiminimen voi perustaa yksin, osakeyhtiön voi perustaa yksin tai yhdessä useamman ihmisen kanssa.

Milloin toiminimi on kannattavampi yritysmuoto?

Toiminimi on järkevä yritysmuoto, kun tiedetään että halutaan työllistää ainoastaan itsensä, eikä tähdätä esim. yrityksen kasvattamiseen ja työntekijöiden palkkaamiseen. Toiminimi on myös järkevä silloin, kun halutaan kokeilla yrittäjyyttä tai tehdä sitä sivutoimisena.

Jos tarkoituksena on lähteä päätoimisesti yrittäjäksi, on tärkeä ottaa huomioon tulot ja niiden verotus, ja valita sellainen yhtiömuoto, jolla verotus pysyy järkevällä tasolla. Kirjanpitäjä on oikea henkilö, jota kannattaa haastatella mikäli tämä mietityttää. Toiminimen voi myös muuttaa osakeyhtiöksi, minkä vuoksi valinta ei ole lopullinen. Toisin päin ei taas voi tehdä.

Yksi tärkeä näkökulma on myös se, että että halutaanko kaikki tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti ja pitää byrokratia minimissä. Toiminimi mahdollistaa mm. liiketoiminnan harjoittamisen aloittamisen nopeasti ja samoin yrityksen lopettaminen on helpompaa. Lisäksi mikään ei poissulje yhtiömuodon muuttamista osakeyhtiöksi, mikäli se tulee myöhemmin verotuksellisesti edullisemmaksi.

Miten toiminimi perustetaan?

Toiminimi, kuten kaikki muutkin yhtiömuodot perustetaan YTJ:n digitaalisessa asiointipalvelussa. Saman ilmoituksen kautta pääsee rekisteröitymään tarvittaviin Verohallinnon rekistereihin, kuten arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen yhteydessä voidaan päättää yrityksen arvonlisäverojaksosta. Yleensä arvonlisäverokausi on kuukausi, mutta muita vaihtoehtoja on neljännesvuosi ja vuosi. Mikäli yrityksen liikevaihto on alle 100 000 euroa, arvonlisäverokausi voi olla neljännesvuosi ja jos liikevaihto on alle 30 000 euroa, arvonlisäverokausi voi olla neljännesvuosi tai vuosi.

Ennen toiminimen perustamista kannattaa päättää myös yrityksen lopullinen toimiala, joka ilmoitetaan kaupparekisteriin ja Verohallintoon. Kaupparekisteriin ilmoitetaan toimiala, joka kuvaa perustettavan yrityksen elinkeinotoimintaa. Verohallintoon ilmoitetaan yrityksen päätoimiala, joka on toimiala jota yritys päätoimisesti harjoittaa. Verohallinnolle ilmoitettava päätoimiala pohjautuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen TOL2008.

Perustaminen tapahtuu täyttämällä yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimiyrittäjän perustamisilmoitus.

Perustaminen tapahtuu YTJ:n perustamisilmoituksella. Linkin takaa löydät myös perustamisilmoituksen paperilomakkeen Y3 sekä ilmoituksen täyttöoppaan.

Mitä toiminimen perustaminen maksaa?

Toiminimen perustaminen maksaa sähköisesti perustettaessa 60 euroa ja paperi-ilmoituksella perustettaessa 115 euroa.

Mitä muuta toiminimen perustamisesta tarvitsee tietää?

Toiminimen on pakollista rekisteröityä kaupparekisteriin mikäli jokin seuraavista kohdista täyttyy:

 • Elinkeinotoimintaa varten on pysyvä toimipaikka eli omasta asunnosta erillinen liiketila
 • Toiminimiyrittäjän palveluksessa on muita henkilöitä kuin aviopuoliso, lapsi tai lapsenlapsi
 • Toiminimiyrittäjä harjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa
 • Kannattaa myös huomioida, että toiminimiyrittäjän liikevaihdot ovat alv 0 %

Lisäksi, toiminimellä kuten muillakin yrityksillä tyypillisin tilikausi on kalenterivuosi eli 1.1 – 31.12.

Mitä yrityksen perustaminen maksaa?

Tässä vielä kertauksena yrityksen perustamisen hinnat:

 • Osakeyhtiö 275 – 380 euroa (sähköinen vs paperi-ilmoitus)
 • Toiminimi 60 – 115 euroa (sähköinen vs paperi-ilmoitus)
 • Avoin-yhtiö ja kommandiittiyhtiö (ainoastaan paperi-ilmoitus mahdollinen) 240 euroa
 • Osuuskunta, yhdistys (ainoastaan paperi-ilmoitus mahdollinen) 380 euroa

Tarvitsenko toiminimelle kirjanpitäjän?

Suosittelen aina ottamaan kirjanpitäjän, mikäli et omaa kokemusta kirjanpidon, tilinpäätöksen, veroilmoitusten yms. tekemisestä. Hyvä kirjanpitäjä on sijoitus joka voi säästää sinut ikäviltä yllätyksiltä, kun kirjanpito on tehty oikein ja lakeja mukaillen.

Lisäksi saat kirjanpitäjän taloushallinnon raporteista myös paljon tärkeää tietoa yrityksesi johtamista ja kehittämistä varten ja ennen kaikkia sinulla jää enemmän aikaa ydinliiketoiminnan pyörittämiseen.

Kiinnostaako kuulla mitä yrityksen kirjanpito kauttamme maksaa? Jätä yhteystietosi, niin olen yhteydessä sinuun pian.

Mitä tukia aloittava toiminimiyrittäjä voi saada?

Aloittavalle yrittäjälle on olemassa erilaisia tukia, kuten esimerkiksi starttiraha. Olemme kirjoittaneet näistä oman tekstin, joka kannattaa katsoa täältä, mikäli asia on ajankohtainen.

Usein kysyttyä toiminimen perustamisesta

Miksi yritys pitää perustaa?

Yritys täytyy perustaa, kun haluat harjoittaa elinkeinotoimintaa, eli liiketoimintaa, oman yrityksen kautta. Yhtiömuotoja on monia, joista yleisimmät ovat toiminimi ja osakeyhtiö.

Miten toiminimi perustetaan?

Kaikki yritykset, myös toiminimi, perustetaan YTJ:n kautta, joko sähköisesti tai paperi-ilmoituksella. Usein sähköinen ilmoitus tulee edullisemmaksi.

Kumpi on parempi, toiminimi vai osakeyhtiö?

Riippuu täysin yrittäjän tilanteesta. Kumpikin voi olla toimiva vaihtoehto. Monet aloittavat toiminimellä ja myöhemmin vaihtavat osakeyhtiöön, mutta osakeyhtiön voi perustaa myös suoraan.

Kuinka paljon yrityksen perustaminen maksaa?

 • Toiminimi 60 – 115 euroa (sähköinen vs paperi-ilmoitus)
 • Osakeyhtiö 275 – 380 euroa (sähköinen vs paperi-ilmoitus)
 • Avoin-yhtiö ja kommandiittiyhtiö (ainoastaan paperi-ilmoitus mahdollinen) 240 euroa
 • Osuuskunta, yhdistys (ainoastaan paperi-ilmoitus mahdollinen) 380 euroa

Voiko aloittava toiminimiyrittäjä saada tukia?

Starttiraha on yleisin aloittavan yrittäjän tuista. Voit saada myös esimerkiksi maaseudun yritysrahoitusta, jos perustat yrityksesi maaseudulle. Muista että starttiraha tulee hakea ennen yrityksen perustamista.

Mikäli olet aloittava yrittäjä ja haluat keskittyä ydinliiketoimintasi kehittämiseen kirjanpidon tekemisen sijaan, pyydä meiltä tarjous! Voit laittaa suoraan sähköpostia kalle.antila@tilitoimistoaly.com tai soittaa 040 741 4826.