Yrittäjät usein tietävät, että työntekijän palkkaaminen tuo paljon vastuuta. Vastuisiin kuuluu erilaiset työntekijää turvaavat toimet, kuten lakisääteinen työterveyshuolto.

Erityisesti ensimmäistä työntekijäänsä palkkaava yrittäjä saattaa pohtia seuraavaa: Milloin työnantajan on järjestettävä työterveydenhuolto ja miten se järjestetään? Kokosimme tähän blogitekstiin kattavan tietopaketin työterveyshuollon järjestämisestä.

Milloin työnantajan on järjestettävä työterveydenhuolto ?

Pitääkö työnantajalla olla työterveys ja onko yrittäjän järjestettävä työterveydenhuolto
Työterveyshuolto on aina järjestettävä työntekijöille

Työnantajan on tarjottava kaikille työntekijöilleen lakisääteinen työterveyshuolto. Työterveyshuolto on siis pakollinen ja se on järjestettävä, vaikka työntekijöitä olisi vain yksi. 

Yrittäjän oman työterveyshuollon järjestäminen on kuitenkin vapaaehtoista. Usein myös yrittäjältä saatetaan vaatia sopimus työterveyshuollon tarjoajan kanssa, mikäli yrittäjä haluaa tarjota itselleen esimerkiksi hammaslääkärin palveluita.

Mitä työterveyshuolto sisältää?

Työterveyslaissa säädetään työterveyshuollon tarjoamisesta. Työterveyslain mukainen työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää huoltoa, jonka tarkoituksena on tukea työntekijöiden työkykyä sekä ehkäistä työntekijöiden työhön liittyviä sairauksia ja työtapaturmia. 

Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää siis erilaisia ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon liittyviä palveluita, kuten

  • työpaikkaselvityksen, jossa arvioidaan työpaikan olosuhteiden vaikutus työntekijän terveydelle ja työkyvylle
  • terveystarkastukset, joilla arvioidaan työntekijöiden työkykyä
  • neuvontaa, ohjausta ja tietojen antamista työntekijöille ja työnantajalle
  • toimenpide-ehdotuksia liittyen työn turvallisuuteen ja terveyteen ja työkyvyn edistämiseksi
  • työpaikan ensiapuvalmiuden parantaminen

Työnantaja voi halutessaan tarjota laajemmat työterveydenhuollon palvelut, johon kuuluu ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi sairaanhoidon palveluita. Laajemmat työterveyshuollon palvelut voivat sisältää erilaisia palveluita:

  • työterveyslääkäri ja työterveyshoitajan palvelut
  • erilaiset erikoislääkärien konsultaatiot siten, että työterveyslääkärillä säilyy vastuu
  • työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin palvelut työterveyshuollon ammattihenkilön pyynnöstä
  • fysioterapia ja fysikaalinen hoito työterveyslääkärin lähetteellä
  • laboratorio- ja kuvantamistutkimukset tarvittaessa.

Työnantajan tarjoama sairaskuluvakuutus henkilökunnalle

Sairauskuluvakuutus verotus

Työnantajien henkilökunnalle tarjoamien vapaaehtoiset sairauskuluvakuutukset ovat viime aikoina yleistyneet paljon. Työnantajan tulee kuitenkin huomioida, että sairauskuluvakuutus on ainoastaan lakisääteistä työterveyshuoltoa täydentävä vakuutus, eikä sairauskuluvakuutuksella voi korvata lakisääteistä työterveyshuoltoa.

Sairauskuluvakuutus korvaa sekä sairastumisesta johtuvia kuluja että tapaturmasta johtuvia kuluja. Hyvä puoli sairauskuluvakuutuksesta on, että monesti sitä kautta työntekijä pääsee välittömään hoitoon tarpeen tullessa. Monet tarjoavatkin esimerkiksi suoraan käynnin erikoislääkärin vastaanotolla.

Sairauskuluvakuutusta ottaessa kannattaa huomioida myös verotus. Sairauskuluvakuutus on saajalleen verovapaa, jos sen kustannukset ovat vuodessa kohtuulliset (n. 400,00 euroa vuodessa / palkansaaja) ja sen enimmäiskorvaus on 10 000,00 euroa yksittäistä sairaustapausta tai tapaturmaa kohden.

Miten työterveyshuolto järjestetään?

Työterveyshuoltoa tarjoavat monet yksityiset palveluntuottajat sekä myös julkinen puoli. Työnantaja voi siis päättää ostetaanko palvelu julkiselta puolelta vai yksityiseltä sairaanhoitopalveluita tarjoavalta yritykseltä. 

Työnantajan tulee laatia työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja sopimus työterveyshuollon tarjoajan kanssa. Sopimuksen tulee olla myös työntekijöiden luettavissa. Mikäli haluat tietää tarkemmin työterveyshuollon sopimuksen sisällöstä, löytyy sen vaatimukset täältä.

Kela korvaa osan työterveyshuollon kuluista

Työnantaja saa työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista kuluista Kela-korvausta. Työterveyshuollon kustannuksia on kahdessa eri Kelan korvausluokassa: korvausluokka 1 ja 2. 

Korvausluokka 1: lakisääteisen työterveyshuollon kustannukset, kuten ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.

Korvausluokka 2: yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Työnantajan järjestämän työterveyshuollon verotus

Yrittäjien on hyvä ymmärtää työterveyshuollon järjestämisen lisäksi työterveyshuollon ja sairauskuluvakuutuksen verotukseen liittyvät asiat. Työterveyshuolto on työntekijälle verovapaa etu, kunhan tarjottu etu on tavanomainen, kohtuullinen ja kollektiivinen eli se on tarjottu koko henkilökunnalle.

Hammashoitopalvelut

Jos työnantajan määrittelemissä terveydenhoidon ohjesäännöissä mainitaan, voidaan myös hammashoitokuluja korvata työntekijälle, jolloin etu voi olla verovapaa kohtuullisen määräisenä.

Korvauksia pidetään tavanomaisina ja kohtuullisina silloin, kun etu on työnantajan henkilökunnalleen järjestämä ja se on mainittu työterveyshuollosta tehdyssä kirjallisessa toimintasuunnitelmassa.

Työntekijän erikoissilmälasit

Silmälasikustannuksia pidetään terveydenhuoltoon kuuluvina vain siltä osin, kun kyse on lääkärin tai optikon määräämistä työhön liittyvistä erikoislaseista ja niihin liittyvistä sankakustannuksista. Etu on myös tarjottava kaikille työntekijöille tasapuolisesti

Näin järjestät lakisääteisen työterveydenhuollon

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma kannattaa laatia
Työterveydenhuollon järjestämisen askeleet

Jokaisen yrittäjän kannattaa laatia työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Näillä askelilla pääset alkuun:

1. Valitse palveluntuottaja

Valitse haluatko tarjota työterveyshuollon työntekijöillesi julkisen vai yksityisen toimijan kautta.

2. Työterveydenhuollon laajuus

Yrittäjänä voit vaikuttaa siihen, miten laajasti työterveyshuollon palveluita työntekijöillesi tarjoat. Monet palveluntarjoajat tarjoavat erilaisia palvelupaketteja, jotka sisältävät tietyn määrän tutkimuksia sekä lääkäri ja/tai erikoislääkäri käyntejä. Laajempi on usein arvokkaampi, mutta samalla työntekijäsi voivat päästä nopeammin hoitoon.

3. Sopimus

Tee sopimus toimijan kanssa, jonka jälkeen työterveyshuolto astuu sovitusti voimaan.

4. Kerro työntekijöille

Kerrot työntekijöille työterveyshuollon järjestämisestä sekä laajuudesta.

5. Haluatko tarjota sairauskuluvakuutuksen?

Moni yrittäjä tarjoaa esimerkiksi julkisen sairaanhoidon työterveyshuollon lisäksi sairaskuluvakuutuksen työntekijöilleen. Tämä voi olla harkinnan arvoinen vaihtoehto, mikäli haluat työntekijöidesi saavan nopeasti hoitoa tarvittaessa. 

Me Tilitoimisto Älyllä autamme sinua kaikissa taloushallinnon asioissa

Mikäli sinulla on mitä vain kysyttävää kirjanpitoon tai työterveyshuoltoon liittyen, ethän epäröi ottaa yhteyttä meihin. Tilitoimisto Äly auttaa sinua mielellään kaikissa yrittäjän talouteen liittyvissä asioissa.