Yhä useampi yrittäjä haluaa tarjota työpaikallaan työsuhde-etuja, sillä useat työntekijät arvostavat erilaisia työn tuomia hyötyjä. Osakeyhtiössä yrittäjä voi tarjota samat edut myös itselleen, mutta etujen täytyy olla kaikille yhtiön työntekijöille yhdenvertaiset.

Joskus työsuhde-edut ja niiden verotus mietityttävät. Tilannetta sekoittaa vielä se, että osa työsuhde-eduista on verovapaata ja osa puolestaan lasketaan verotettavaksi tuloksi. Tässä artikkelissa paneudumme etuihin, jotka Verohallinto määrittää verotuloiksi.

Mitä ovat luontoisedut?

Osakeyhtiössä yritys voi tarjota yrittäjälle ja työntekijöilleen työsuhde-etuja, joita kutsutaan virallisella nimellä luontoiseduksi. Yrityksen tarjoama luontoisetu tarkoittaa siis sitä, että yritys maksaa yrittäjän tai työntekijän tekemästä työstä rahapalkan lisäksi muulla vastikkeella eli tavaralla tai palvelulla.

Työnantaja hankkii ja kustantaa luontoisedun ja luovuttaa sen palkansaajan käyttöön. Luontoisedut katsotaan tuloiksi eli myös ne on verotettava. Yleisimmät luontoisedut ovat asumis-, työmatka-, ravinto- ja puhelinedut.

Yrittäjä, tarkista nämä edut

Asuntoetu

Osakeyhtiön on mahdollista ostaa tai vuokrata asunto, ja luovuttaa se yrittäjän tai työntekijän käyttöön. Asuntoetua käytetään erityisesti silloin, kun työpaikka sijaitsee toisella paikkakunnalla. Asuntoedun verotusarvoon vaikuttaa se, maksetaanko vuokran lisäksi asumisesta aiheutuvia muitakin kuluja, kuten esimerkiksi sähköä.

Työmatkaedut

Työmatkaetuihin lukeutuu auto-, pyörä- ja matkalippuetu. 

Työnantaja voi tarjota työntekijälleen työsuhdeauton. Jos työntekijä käyttää yritykseltä saamaansa autoa työn ohella myös yksityiskäytössä, katsotaan auto verotettavaksi eduksi. Yrityksen tarjoama autoetu ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, sillä edun verotusarvoon vaikuttaa auton ikä ja se, maksaako yritys muita autosta aiheutuvia kuluja. 

Tällä hetkellä suosiossa oleva luontoisetu on yritysten tarjoama polkupyöräetu. Tässä tapauksessa työnantaja tarjoaa työntekijöilleen omistamansa tai leasing-sopimuksella hankkimansa polkupyörän työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön. Enintään 1200 euron arvoinen polkupyöräetu on verovapaata tuloa.  

Yritys voi tarjota myös edun julkisen liikenteen käyttöön. Työsuhdematkalippu on työnantajan työntekijälleen antama henkilökohtainen matkalippu joukkoliikenteeseen, jota käytetään asunnon ja työpaikan väliselle matkalle. Polkupyöräedun ja matkalippuedun verovapaan enimmäismäärä on yhteensä 3400€ vuodessa. Tästä korkeampi summa lasketaan palkansaajan verotettavaksi tuloksi.

Ravintoetu

Yrityksen tarjoamat työsuhde-edut sisältävät ravintoedun, jossa tarjotaan ateria käypää hintaa alempaan hintaan tai ateria maksetaan kokonaan. Ateriaedulla voi tarjota lounaan, päivällisen tai illallisen. Yritys voi tarjota ravintoedun sopimus- tai työpaikkaruokailuna, tai erilaisilla maksuvälineillä kuten esimerkiksi lounassetelillä tai mobiilisovelluksella.

Lounasetu on verotuettu etu, jossa 75% edusta katsotaan verotettavaksi ansiotuloksi työntekijän henkilökohtaisen veroprosentin mukaan. Loput 25% on verovapaata. Työnantaja maksaa lounasedun ja työntekijä ainoastaan siitä aiheutuvat verot.

Puhelinetu

Myös puhelinedut ovat yleistyneet. Tässä tapauksessa yritys voi tarjota yrittäjälle ja työntekijöilleen puhelimen sekä sen käyttöliittymän. Puhelinetu kattaa siis puhelimen peruskulut sekä puheluista ja tietoliikenneyhteydestä aiheutuneet kustannukset.

Jos työnantajan maksamaa puhelinetua hyödynnetään työntekijän vapaa-ajalla myös yksityiskäyttöön, on puhelinetu verotettavaa tuloa. Jos puhelinta käytetään vain työasioihin ja puhelin jätetään päivän päättyessä työpaikalle, on etu verovapaa.

Voit tutustua myös muihin yrittäjän työsuhde-etuihin aiemmasta blogipostauksestamme.

Miten luontoisedut verotetaan?

Luontoisedut verotetaan periaatteessa samalla tavalla kuin tavallinen rahapalkka. Verohallinto luo vuosittain päätöksen, jonka mukaan eduille lasketaan euromääräinen arvo. Tämä arvo otetaan huomioon työntekijän verotuksessa. 

Seuraavan verovuoden päätös julkaistaan aina edellisen vuoden lopussa. Uusin päätös julkaistiin marraskuussa. Löydät kaikki luontoisedut ja niiden ajankohtaisen verotuksen Verohallinnon sivuilta.

Verohallinnon päätöksessä on vahvistettu arvot yleisimmille luontoiseduille. Päätöksen ulkopuoliset edut verotetaan niiden käypän arvon mukaan. Käypää arvoa voidaan käyttää myös silloin, kun luontoisetu on määriteltyä arvoa huomattavasti edullisempi.

Mietityttääkö työsuhde-edut tai niiden verotus? Me Tilitoimisto Älyllä autamme kaikissa yrityksesi talouteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous.