Useimmilla yrityksillä tilikausi päättyy samalla, kun vuosi vaihtuu. Koska tilinpäätös tehdään vain kerran vuodessa, se voi aiheuttaa harmaita hiuksia ja lisätä työtä kirjanpitoon liittyen.

Halusimme keventää yrittäjän työtaakkaa ja kokosimme alle muistilistan, jonka avulla tilinpäätös on helpompi toteuttaa. Samalla autat kirjanpitäjääsi, kun yrityksesi materiaalit on koottu yhteen.

Mikä on tilinpäätös ja mitä se sisältää?

Tilinpäätös on tilikauden päättyessä tehtävä laskelma, joka sisältää yrityksen tuloksen ja varallisuustilanteen. Se laaditaan tilikauden kirjanpidon pohjalta. Eri yritysmuodoilla ja eri kokoisilla yrityksillä on eri tilinpäätössäännökset. Onkin tärkeä pitää huolta siitä, että tilinpäätös on laadittu yritystä koskevien säädösten mukaisesti.

Joissain tapauksissa kaikista pienimmät yritykset eivät ole velvollisia laatimaan tilinpäätöstä. Yrityksen on kuitenkin laadittava laskelma tuloksesta ja nettovarallisuudesta verotusta varten. Siksi voikin olla järkevää tehdä samalla tilinpäätös helpottamaan taloushallintoa jatkossa. Suomi.fi:n artikkelista voit tarkistaa, onko yrityksesi velvollinen laatimaan tilinpäätöksen.

Tilitoimisto Älyn ammattitaitoinen kirjanpitäjä auttaa sinua tilikauden päättyessä ja huolehtii, että tilinpäätös tehdään säädösten mukaisesti. Jos jokin yrityksesi tilinpäätöksessä mietityttää, voit aina ottaa meihin yhteyttä. Lisää tilinpäätöksestä voit lukea aiemmasta blogitekstistämme.

Muistilista tilinpäätökseen

Tilinpäätöksen sisältö vaihtelee riippuen siitä, millaista toimintaa yritys harjoittaa. Laadimme yhdeksän kohdan muistilistan, jolla pääset alkuun. Lisäksi voit pyytää apua kirjanpitäjältäsi, jotta tilinpäätös hoituu helpommin.

  1. Tositteet

Tärkeintä tilinpäätöksen lähestyessä on saada kirjanpito ajantasaiseksi. Tarkista, että olet toimittanut kaikki vuoden aikana kertyneet tositteet. Voit tarvittaessa pyytää kirjanpitäjältäsi listaa mahdollisista puuttuvista tositteista.

Helpoin tapa vähentää stressiä tilinpäätöksen lähestyessä on toimittaa kaikki kirjanpitomateriaali ajoissa tilitoimistoon koko tilikauden ajan.

  1. Myynti- ja ostolaskut

Myynti- ja ostolaskut sekä selvitettävien asioiden dokumentointi tulisi toimittaa kirjanpitäjälle jo tilikauden aikana, mutta nyt on viimeistään hyvä hetki tarkistaa, että kaikki laskut ja dokumentit on varmasti toimitettu. 

Toimita siis ostolaskut, jotka kohdistuvat päättyneeseen tilikauteen sekä myyntilaskut, jotka on suoritettu tilikauden aikana. Myös keskeneräiset myyntilaskut voidaan huomioida tilinpäätöksessä. 

  1. Maksupääteraportit ja käteiskassan saldo

Tilikauden viimeisenä päivänä on laadittava raportti käteiskassan saldosta. Raportti täytyy toimittaa kirjanpitäjälle allekirjoitettuna. Myös maksupääteraportit tulee toimittaa kirjanpitäjälle.

  1. Inventaario

Jos yrityksesi myy tavaraa tai valmistaa tuotteita myyntiin, on yrityksen varasto inventoitava tilikauden lähestyessä loppuaan. Inventaarion tarkoituksena on selvittää varaston arvo. Tilinpäätökseen kirjataan varaston tilanne tilikauden viimeisenä päivänä. Inventaarioraportti sisältää muun muassa varaston tuotteet, niiden kappalemäärät ja arvot. Myös inventaarioraportti täytyy allekirjoittaa.

  1. Saldotodistukset

Tilinpäätökseen tarvitaan pankista saldotodistus niin pankkitileistä kuin lainoista. Lainojen saldotodistusten täytyy pitää sisällään korkovelka tilinpäätöspäivänä sekä seuraavan kauden lyhennykset. Jos yrityksesi on myöntänyt lainan, on siitäkin ilmoitettava kirjanpitäjälle. Kirjanpitäjä tarvitsee tiedon siitä, kuinka paljon maksettavaa tai saatavaa on vielä jäljellä.

  1. Taseen ulkopuoliset erät

Myös mahdollisista leasingsopimuksista ja muista vuokravastuista, omistus- ja omaisuusmuutoksista, yritysjärjestelyistä, osakeanneista ja osamaksusopimuksista on toimitettava vastuuraportit.

  1. Matka- ja kululaskut

Työmatkoista saa vähentää verotuksessa matkakuluja. Loppuvaiheessa vuotta onkin hyvä muistuttaa työntekijöitä matka- ja kululaskuista, jotta ne saadaan ajoissa tilinpäätökseen. 

  1. Palkat

Tilinpäätökseen kirjataan koko tilikauden aikana kertyneet palkkatiedot. Jos kirjanpitäjäsi ei toimi yrityksesi palkanlaskijana, toimita hänelle yrityksesi palkkatiedot. 

  1. Sijoitukset

Jos yritykselläsi on sijoituksia tai arvopapereita, on niistä toimitettava raportit ja muut tiedot.

Mikäli jonkin omaisuuserän arvo on jostain syystä laskenut ja on merkittävästi alempi kuin kirjanpidossa, on arvonalentumisesta ilmoitettava myös tilinpäätöksen yhteydessä.

Tilinpäätös hoituu yhteistyöllä

Tilinpäätös hoituu sujuvasti asiakkaan ja kirjanpitäjän yhteistyöllä. Toimita tarvittavat asiakirjat kirjanpitäjällesi ajoissa, jotta tilinpäätös valmistuu ennen määräaikaa. Tilinpäätöksen laatimiseen on aikaa neljä kuukautta tilikauden päättymisestä.

Käytämme Tilitoimisto Älyn palveluissamme älykästä Procountor-taloushallintoa. Sen avulla suurin osa tarvittavista materiaaleista on meillä jo valmiina, ja se helpottaa myös asiakkaamme työtä tilinpäätöksen lähestyessä.

Siirrä taloushallinnon vastuu asiantuntevalle Älyn kirjanpitäjälle, jotta sinä voit keskittyä yrityksesi menestykseen.