Päätimme kirjoittaa artikkelin tilinpäätöksen laatimisesta, sillä saamme usein kysymyksiä: ”Onko ammatinharjoittajan tilinpäätös pakollinen tilikauden päättyessä vai riittääkö vain veroilmoituksen täyttäminen määräaikaan mennessä? Milloin tilinpäätös on pakollinen? 

Tästä artikkelista löydät hyödyllistä tietoa siitä, miten kehittää yritystäsi tilinpäätöksen avulla. Esimerkiksi osakeyhtiölle tilinpäätös on aina pakollinen, kun taas mikroyritykseksi luokiteltavalta toiminimiyrittäjältä sitä ei edellytetä. Usein havaitaan kuitenkin, että tilinpäätös on toiminimellekin hyödyllinen, kun sen lukuihin paneudutaan yhdessä.

Mitä tilinpäätös tarkoittaa ja miksi se laaditaan?

Miksi tilinpäätös laaditaan?
Miksi tilinpäätös laaditaan?

Tilinpäätöksen päätavoitteena on kuvata yrityksesi liiketoiminnan tulosta tilikauden aikana

sekä kertoa yrityksesi taloudellisesta tilanteesta eli varallisuusasemasta tilinpäätöspäivänä. Tilinpäätös sisältää aina vähintään tuloslaskelman ja taseen, liitetiedostot, kirjanpito- ja aineistoluettelot.

Tilinpäätöksen sisältämästä tiedosta on hyötyä tietysti yrittäjälle itselleen, mutta myös muille yrityksen sidosryhmille kuten rahoittajille ja viranomaisille. Tilinpäätöksestä saadaan myös tiedot veroilmoitukseen.

Pienyrityksillä tilinpäätökseen sisältyy aina tase, tuloslaskelma ja liitetiedot. Tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja se tehdään jokaisen tilikauden päätyttyä.

Kun yrityksen kokoluokka kasvaa, tilinpäätösvaatimuksia tulee lisää. Tilinpäätökseen sisällytetään silloin esimerkiksi toimintakertomus ja rahoituslaskema. Huomioithan, että näitä ei pieneltä mikroyritykseltä vaadita.

Milloin toiminimen pitää laatia tilinpäätös?

Vaikka pienen toiminimiyrittäjän ei normaalisti tarvitse tehdä tilinpäätöstä on siinä muutama poikkeus. Liikkeen- tai ammatinharjoittajana olet velvollinen tekemään tilinpäätöksen, jos tilikautesi on jokin muu kuin kalenterivuosi tai kaksi seuraavista ehdoista täyttyy päättyneellä ja sitä edellisellä tilikaudella:

  • Taseen loppusumma 350 000 euroa
  • Liikevaihto 700 000 euroa
  • Tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä

Huomioi, että kirjanpito ja tilinpäätös ovat kaksi eri asiaa. Vaikka et olisikaan tilinpäätösvelvollinen, on yritys aina kirjanpitovelvollinen. Toiminimiyrittäjä voi laatia tilinpäätöksen vapaaehtoisesti, joka onkin suositeltava käytäntö. 

Muiden yritysmuotojen tilinpäätösvaatimukset ovat selkeästi tiukempia. Kommandiittiyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt ja osakeyhtiöt ovat poikkeuksetta velvollisia tilinpäätökseen.

Tilinpäätös jätetään usein kirjanpitäjän tehtäväksi

Pienyrityksen tilinpäätöksen laatii lähes aina kirjanpitäjä, sillä työ vaatii monipuolista tilinpäätös- ja verosäännösten tuntemusta. 

Tuloslaskelmassa esitellään seuraavat kohdat:

  • liikevaihto
  • liikevoitto
  • rahoitustuotot ja -kulut
  • tilinpäätössiirrot
  • tuloverot

Tilinpäätöstä laadittaessa liitetiedot on tarkoitettu antamaan lisäinformaatiota yrityksestä oikean ja riittävän tilannekuvan antamiseksi. Mikroyrityksiltä ei kuitenkaan vaadita samankaltaista lisäselvitystä kuin pienyrityksiltä taloudellisesta ja rahoituksellisesta asemasta. Yksityiskohtaiset ohjeet pienyrityksen ja mikroyrityksen liitetiedoista löydät tarkemmin PMA – asetuksesta.

Tilinpäätöksen aikarajat pähkinänkuoressa

Tilinpäätöksen tekemisen aikarajat
Tilinpäätöksen laatimisen tärkeä aikarajat

Osakeyhtiön tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ellei yhtiöjärjestyksessä erikseen ole määritelty lyhyempää laatimisaikaa nopeamman tilannekuvan saamiseksi. 

Jos toiminimi haluaa tehdä tilinpäätöksen, se on suositeltavaa tehdä ennen veroilmoituksen jättämistä, sillä veroilmoituksessa tarvitaan muutenkin tilinpäätökseen sisältyvää informaatiota. Veroilmoitus jätetään vuosittain huhtikuun ensimmäisenä päivänä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja ilmoittaminen kaupparekisteriin

Kun tilinpäätös on valmis, on se vahvistettava viimeistään puoli vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Käytännössä useimmat yhtiöt hyväksyvät tilinpäätöksen osakeyhtiön yhtiökokouksessa.

Vahvistamisen jälkeen osakeyhtiön tulee kahden kuukauden kuluessa ilmoittaa tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin. Ilmoittaminen tehdään joko veroilmoituksen mukana Verohallintoon tai suoraan kaupparekisteriin. Niidenkin yhtiöiden, joilla ei ole tilikauden aikana ollut liiketoimintaa, on muistettava ilmoittaa tiedot kaupparekisteriin. Ilmoitusvelvollisuus ei koske pieniä toiminimiyrittäjiä.

Itse tilinpäätösilmoituksen tekeminen ajoissa on maksutonta. Viivästyminen kahden kuukauden aikarajasta kuitenkin nostaa käsittelymaksun 85 euroon.

PRH eli Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiön, joka ei kehotuksista huolimatta ole toimittanut vuoden sisällä tilikauden päättymisestä tilinpäätösasiakirjoja.

Yhteenveto

Tilinpäätöksen teettäminen ja sen lukujen ymmärtäminen voi auttaa sinua ennakoimaan liiketoimintasi kehittymistä ja ennakoimaan mahdollisten ongelmien syntymistä jo hyvissä ajoin. Antamalla toiminimen kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemisen tilitoimiston hoidettavaksi säästät omia arvokkaita työtuntejasi ja varmistat, että tilinpäätöstiedot on kirjattu täsmälleen pykälien mukaan. 

Sähköisen kirjanpidon ja kuukausittaisen raportoinnin avulla saat ajantasaista tietoa yrityksesi kannattavuuden muutoksista, jolloin olet varautunut tulevaisuuteen. Kysy tarjous kirjanpitopalveluista täältä.

Usein kysyttyä

Paljonko toiminimen tai pienen osakeyhtiön tilinpäätös maksaa?

Useimmissa tapauksissa kirjanpitäjän laatima tilinpäätös ja veroilmoitus laskutetaan asiakkaalta erillisenä kertamaksuna, ja hinta voi olla joko kiinteä tai tuntiperusteinen. Käytännössä toiminimen tilinpäätöksen hinta on yleensä vähintäänkin muutamia satasia. Mikäli toiminta on kuitenkin hyvin pientä tai sivutoimista, hinta voi toki olla alhaisempikin. Osakeyhtiöiden tilinpäätösten hinnat ovat yleensä jonkin verran korkeampia toiminimiyrittäjiin verrattuna.

Mikä on tilinpäätös?

Tilinpäätös on kooste yrityksen taloudellisista tiedoista, jotka esitetään yleensä taseen, tuloslaskelman ja liitetietojen muodossa. Tilinpäätös antaa mahdollisille velkojille, osakkeenomistajille ja yrittäjälle tietoa yrityksen yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja sen taloudellisesta suorituskyvystä. Johto voi myös käyttää tilinpäätöstä tehdessään liiketoimintaa koskevia strategisia päätöksiä.

Mitä suoriteperusteinen kirjanpito tarkoittaa – ja miten se liittyy tilinpäätökseen?

Suoriteperusteinen kirjanpito on kirjanpitomenetelmä, jossa tuotot ja kulut kirjataan silloin, kun ne ovat syntyneet, riippumatta siitä, milloin rahat saadaan tai maksetaan. Kassaperusteinen kirjanpito on kirjanpitomenetelmä, jossa tuotot ja kulut kirjataan vasta silloin, kun käteisvaroja saadaan tai maksetaan. Tämä tarkoittaa että suoriteperusteisesta kirjanpidosta tehty tilinpäätös on tarkempi.

Milloin tilinpäätös pitää allekirjoittaa?

Tilinpäätös tulee allekirjoittaa viimeistään kuusi kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Usein varsinkin osakeyhtiöissä allekirjoitus suoritetaan yhtiökokouksen yhteydessä.

Mistä saan tilinpäätöksen?

Tilinpäätöksen laatimisen voit tilata omalta tilitoimistoltasi. Jos teet kirjanpidon itse, siinä tapauksesa voit tilata tilinpäätöksen luotettavalta ja asiantuntevalta kirjanpitäjältä.