Kuten aiempinakin vuosina, myös tänä vuonna on tullut aika listata Verohallinnon vuosittaiset muutokset. Kokosimme alla olevaan listaan vuoden 2024 verotuksen muutokset, jotka vaikuttavat yritykseen, yrittäjään tai sen työntekijöihin.

Mikä muuttuu vuonna 2024?

Työmatkakulujen vähennys pienenee

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen vähennys pienenee, sillä omavastuu nousee 750 eurosta 900 euroon. Sen lisäksi tilapäiset korotukset jäävät pois. Matkakuluvähennyksen enimmäismäärä on vuonna 2024 7000 euroa.

Jos osan vuodesta on ollut työttömänä tai perhevapaalla, työmatkakulujen omavastuu pienenee 80 euroa jokaista täyttä etuuskuukautta kohti. Omavastuu on aina kuitenkin vähintään 160 euroa.

Voit lukea lisää työmatkakuluista Verohallinnon sivuilta.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset nousevat

Verovapaat kotimaan päivärahat nousevat. Kokopäivärahan suuruus on 51 euroa ja osapäivärahan suuruus puolestaan 24 euroa. Myös ateriakorvauksen summa kasvaa 12,75 euroon. 

Kokopäiväraha maksetaan yli 10 tuntia kestäneestä työmatkasta ja osapäiväraha yli 6 mutta alle 10 tuntia kestäneestä työmatkasta.

Verovapaa kilometrikorvaus on tänä vuonna 57 senttiä kilometriltä.

Luontoisetujen arvot vuonna 2024

Verohallinto antaa vuosittain päätöksen luontoisetujen arvoista. Päätöksessä muutettiin muun muassa autoedun arvoja. Sen lisäksi päätöksessä tarkennettiin, että puhelinetu kattaa myös tietoliikenneyhteyden kustannukset sekä ravintoetua saa edelleen käyttää myös ruoan kuljetuksen kustannuksiin.

Luontoiseduista voit lukea aiemmasta blogitekstistämme ja kaikki luontoisetuarvot pääset katsomaan Verohallinnon sivuilta.

Työtulovähennyksen ja perusvähennyksen enimmäismäärät nousevat

Työtulovähennys on ansiotulosta tehtävä vähennys, joka vähennetään ansiotulon tuloverosta. Työtulovähennys vähennetään ennen muita tuloverosta tehtäviä vähennyksiä.

Vuonna 2024 työtulovähennyksen enimmäismäärä on 2140 euroa. Lisäksi vähennyksen tulorajat nousevat niin, että vähennystä saa, jos puhdas ansiotulo on alle 168 400 euroa.

Työtulovähennyksen lisäksi verottaja tekee perusvähennyksen henkilöiltä, joiden vuositulot eivät ylitä 23 800 euroa. Perusvähennys tehdään kunnallisverosta. Vuonna 2024 perusvähennyksen enimmäismäärä on 3870 euroa ja sen saa täysimääräisenä, jos päivärahatuloa saa enintään 3980 euroa vuodessa, palkkatuloa noin 8000 euroa vuodessa tai eläketuloa noin 13 600 euroa vuodessa.

Viivästyskorot ja hyvityskorko nousevat

Myöhässä maksetuista veroista joutuu tänä vuonna maksamaan aiempaa suurempaa viivästyskorkoa. Perintöveron viivästyskorko on vuonna 2024 7,5% ja muiden verolajien korko 11%.

Myös huojennettu viivästyskorko nousee ja se on tänä vuonna 6%. Huojennettua viivästyskorkoa maksetaan jäännösverosta eli mätkyistä sekä lisäennakosta.

Veronpalautuksille maksettava hyvityskorko nousee tänä vuonna 2 prosenttiin.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista ylimääräinen lisävähennys

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista voi saada tänä vuonna ylimääräisen lisävähennyksen. Sen lisäksi on mahdollista saada yleistä lisävähennystä tai väliaikaista lisävähennystä.

Aiheeseen voit tutustua lisää täältä.

Maksupalvelun tarjoajille uusi tiedonantovelvollisuus rajat ylittävistä maksuista

EU:n maksutietodirektiivin (EU 2020/284) muutoksen pohjalta tammikuun alusta astui voimaan uusi tiedonantovelvollisuus, joka koskee rajat ylittäviä maksuja. Velvollisuus koskee EU-alueen pankkeja, luottolaitoksia ja muita maksupalvelun tarjoajia. Sen tavoitteena on vähentää kansainvälisen verkkokauppojen arvonlisäveropetoksia sekä turvata oikeudenmukainen kilpailu.

Maksupalvelun tarjoajien on ilmoitettava tiedot rajat ylittävistä maksuista jokaiselta kalenterivuoden neljännekseltä ja sen lisäksi säilytettävä kyseiset tiedot. Tietoja voidaan hyödyntää verovalvonnassa.

Sosiaalivakuutusmaksuihin muutoksia

Myös sosiaalivakuutusmaksuihin tulee muutoksia vuonna 2024. Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutus-, työeläkevakuutus-, työttömyysvakuutus-, työtapaturma- ja ammattitauti- sekä ryhmähenkivakuutusmaksu.

Sosiaalivakuutusmaksujen taulukoihin pääset tarkemmin tutustumaan tästä.

Autamme yrityksesi veroasioissa

Jäikö jokin mietityttämään veroasioissa? Me Tilitoimisto Älyllä autamme kaikissa taloushallinnon tehtävissä. Ota meihin yhteyttä, laitetaan yrityksesi kirjanpito heti vuoden alusta kuntoon!

Kaikki vuoden 2024 muutokset löydät Verohallinnon muutoksia-sivulta.