Sosiaalisen median alustoilla työskentely on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana. Some työllistää ja toimii tulonlähteenä yhä useammille.

Sosiaalisesta mediasta saadut tulot puhuttavat mediassa ja mietityttävät somealan yrittäjiä. Kokosimme tähän artikkeliin yhteenvedon siitä, mitä sometulot ovat ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden verotukseen.

Mitä ovat sometulot?

Sosiaalisesta mediasta saaduilla tuloilla eli niin sanotuilla “sometuloilla” tarkoitetaan yleisesti korvausta, jonka sisällöntuottaja saa yritykselle tuotetusta sisällöstä. Sometulo voi olla rahallista palkkiota tai muuta vastinetta, kuten tuotteita, palveluita tai alennuksia.

Mitkä asiat vaikuttavat sometulojen verotukseen?

Pääsääntöisesti kaikki sometulot ovat verotettavaa tuloa. Tuloista ilmoittaminen on aina sisällöntuottajan vastuulla, vaikka yhteistyötä ostava yritys kirjaisikin sen myös verotukseensa. Yritysmuoto sekä se, mistä tulot koostuvat ovat yleisimmät verotukseen vaikuttavat tekijät. 

Sometulot voivat koostua eri lähteistä

Sometyöstä saatu rahallinen palkkio on helppo mieltää verotettavaksi tuloksi. Rahallisen palkkion lisäksi sometuloiksi lasketaan myös muut yhteistyöstä saadut edut. Alla lista yleisimmistä sosiaalisen median kautta tulevista verotettavista tuloista.

Tuotelahjat ja muut rahanarvoiset edut

Kaikki tuotelahjat ja muut rahanarvoiset edut kuten esimerkiksi pääsyliput tapahtumiin ovat verotettavaa tuloa. Verotus tehdään tuotteen tai palvelun käyvästä arvosta eli siitä hinnasta, minkä tuotteesta tai palvelusta maksaisi, jos sen ostaisi itse.

Rahapalkkiot ja alennukset

Sisällöntuottajien yleisin yhteistyömuoto on kaupallinen yhteistyö, jossa mainostettavien tuotteiden tai palveluiden lisäksi työstä saadaan rahallinen palkkio. Rahallinen palkkio on aina verotettavaa tuloa. Jos yhteistyöhön kuuluu sekä rahallinen palkkio että tuotelahja, on molemmat merkattava verotukseen. 

Myös tuotteista tai palveluista saatavat alennukset ovat aina verotettavaa tuloa, jos ne on saatu vastineeksi somenäkyvyydestä tai kaupallisesta yhteistyöstä.

PR- ja mainoslahjat

Verohallinto ilmoittaa, että pääsääntöisesti myös pyytämättä saadut tuotteet ovat verotettavaa tuloa. Poikkeuksena ovat kuitenkin tavanomaiset mainoslahjat.

Tavanomaisena mainoslahjana pidetään tuotetta, jonka arvonlisäverollinen hinta on alle 50 euroa. Silloin lahjasta ei tarvitse maksaa veroa. Jos alle 50 euron lahjasta on kuitenkin sovittu yhteistyö, on tuote tällöin verotettavaa tuloa.

Poikkeuksena ovat myös mainoslahjat, jotka sisältävät mainostajan logon tai muun vastaavan merkin, eikä lahjaa voida helposti vaihtaa rahaksi. Tällöin tuote voidaan katsoa mainoslahjaksi, vaikka sen arvo ylittäisikin 50 euron rajan.

Käytännössä voidaan todeta, että kaikki tavanomaista mainoslahjaa arvokkaammat lahjat ovat aina saajan verotettavaa tuloa.

Yritysmuoto vaikuttaa verotukseen

Yritysmuoto vaikuttaa muun muassa tuloveroon ja siihen, milloin ja miten verot ilmoitetaan. Sisällöntuottaja voi työskennellä yleisimmin yksityishenkilönä, yrittäjänä toiminimellä tai osakeyhtiössä. 

Jos sisällöntuottajan työ on harrastepohjaista ja työstä saadut tulot ovat satunnaisia, työtä voidaan harjoittaa yksityishenkilönä. Silloin verotettavat tulot ilmoitetaan omassa veroilmoituksessa, jonka voi tehdä verkossa OmaVero-palvelussa. 

Jos sometulojen määrä ja säännöllisyys kasvavat, on toiminimen tai osakeyhtiön perustaminen suotavaa. Toiminimellä toimiva yrittäjä pitää kirjaa yrityksen tuloista ja menoista, ja ilmoittaa ne elinkeinotoiminnan veroilmoituksella verovuoden päättyessä. Osakeyhtiössä puolestaan tulot ja menot kirjataan osakeyhtiön kirjanpitoon ja ilmoitetaan verottajalle osakeyhtiön veroilmoituksella. 

Otathan huomioon, että osakeyhtiönä toimiessa, sisällöntuotannosta saatujen etujen saaja on osakeyhtiö. Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen, eli jos työstä saadun tuotteen haluaa siirtää yksityiskäyttöön, on kyseessä osakeyhtiöltä saatu rahanarvoinen yksityishenkilön ansiotulona verotettava etuus. Lisää aiheesta voit lukea Fiscalesin aihetta käsittelevästä blogitekstistä.

Ammattitaitoinen kirjanpitäjä sisällöntuottajalle

Työskentelitpä sitten yksityishenkilönä tai yrittäjänä, kaikista yhteistöistä ja niistä saaduista palkkioista sekä työn aiheuttamista kuluista tulee pitää kirjaa, jotta ne tulee ilmoitettua verottajalle kokonaisuudessaan. 

Jos tarvitset apua verotukseen liittyvissä asioissa tai haluat ulkoistaa yrityksesi kirjanpidon taloushallinnon ammattilaiselle, ota yhteyttä Tilitoimisto Älyyn. Käyttämällä kirjanpitolaskuriamme saat hetkessä arvion kirjanpidon kuukausihinnoittelusta.