Yrittäjät usein tietävät, että työntekijän palkkaaminen tuo paljon vastuuta. Kuitenkin työterveyshuollon järjestäminen usein unohtuu, erityisesti ensimmäistä työntekijäänsä palkkaavilta yrityksiltä. Laaja työterveyshuolto voi olla myös hyvä kilpailuvaltti, jolla saadaan työntekijät sitoutumaan yritykseen.

Milloin työnantajan on järjestettävä työterveydenhuolto ?

Pitääkö työnantajalla olla työterveys ja onko yrittäjän järjestettävä työterveydenhuolto
Työterveyshuolto on aina järjestettävä työntekijöille

Työnantajan on tarjottava kaikille työntekijöille lakisääteinen työterveyshuolto. Työterveyshuolto on järjestettävä vaikka työntekijöitä olisi vain yksi. Yrittäjän oman työterveyshuollon järjestäminen on kuitenkin vapaaehtoista. Usein kuitenkin myös yrittäjältä vaaditaan sopimus työterveyshuollon tarjoajan kanssa, mikäli yrittäjä haluaa tarjota itselleen esimerkiksi hammaslääkärin palveluita. 

Mitä työterveyshuolto sisältää?

Työterveyslaissa säädetään työterveyshuollon tarjoamisesta. Työterveyslain mukainen työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, jonka tarkoitus on tukea työntekijöiden työkykyä sekä ehkäistä työntekijöiden työhön liittyviä sairauksia ja työtapaturmia. 

Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää siis erilaisia ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon liittyviä palveluita, kuten

  • työpaikkaselvityksen, jossa arvioidaan työpaikan olosuhteiden vaikutus työntekijän terveydelle ja työkyvyllä
  • terveystarkastukset, joilla arvioidaan työntekijöiden työkykyä
  • neuvontaa, ohjausta ja tietojen antamista työntekijöille ja työnantajalle
  • toimenpide-ehdotuksia liittyen työn turvallisuuteen ja terveyteen ja työkyvyn edistämiseksi
  • työpaikan ensiapuvalmiuden parantaminen

Työnantaja voi halutessaan tarjota laajemmat työterveydenhuollon palvelut, johon kuuluu ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi sairaanhoidon palveluita. Laajemmat työterveyshuollon palvelut voivat sisältää erilaisia palveluita:

  • työterveyslääkäri ja työterveyshoitajan palvelut
  • erilaiset erikoislääkärien konsultaatiot siten, että työterveyslääkärillä säilyy vastuu
  • työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin palvelut työterveyshuollon ammattihenkilön pyynnöstä
  • fysioterapia ja fysikaalinen hoito työterveyslääkärin lähetteellä
  • laboratorio- ja kuvantamistutkimukset tarvittaessa

Sairauskuluvakuutus henkilökunnalle ei korvaa työterveydenhuoltoa

Sairauskuluvakuutus verotus

Työnantajien henkilökunnalle tarjoamien vapaaehtoiset sairauskuluvakuutukset ovat viime aikoina yleistyneet paljon. Työnantajan tulee kuitenkin huomioida, että sairauskuluvakuutus on ainoastaan lakisääteistä työterveyshuoltoa täydentävä vakuutus, eikä sairauskuluvakuutuksella voi korvata lakisääteistä työterveyshuoltoa.

Sairauskuluvakuutus korvaa sairastumisesta johtuvia kuluja. Sairauskuluvakuutus korvaa myös tapaturmasta johtuvia kuluja.

Hyvä puoli sairauskuluvakuutuksesta on, että monesti sitä kautta työntekijä pääsee välittömään hoitoon tarpeen tullessa. Monet sairauskuluvakuutuksista tarjoavat esimerkiksi suoraan erikoislääkärin vastaanotolle menemisen.

Sairauskuluvakuutusta ottaessa kannattaa huomioida myös verotus. Sairauskuluvakuutus on saajalleen verovapaa, jos sen kustannukset ovat vuodessa kohtuulliset (n. 400,00 euroa vuodessa / palkansaaja) ja sen enimmäiskorvaus on 10 000,00 euroa yksittäistä sairaustapausta tai tapaturmaa kohden. 

Miten työterveyshuolto järjestetään?

Työterveyshuoltoa tarjoavat monet yritykset sekä myös julkinen puoli. Työnantaja voi siis päättää ostetaanko palvelu julkiselta puolelta vai yksityiseltä sairaanhoitopalveluita tarjoavalta yritykseltä. 

Työnantajan tulee laatia työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja sopimus työterveyshuollon tarjoajan kanssa. Sopimuksen tulee olla myös työntekijöiden luettavissa. Mikäli haluat tietää tarkemmin työterveyshuollon sopimuksen sisällöstä, löytyy sen vaatimukset täältä

Kela korvaa osan työterveyshuollon kuluista

Työnantaja saa työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista kuluista Kela-korvausta. Työterveyshuollon kustannuksia on kahdessa eri Kelan korvausluokassa, korvausluokka 1 ja 2. 

Korvausluokka 1: lakisääteisen työterveyshuollon kustannukset, kuten ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.

Korvausluokka 2: yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Työnantajan järjestämän työterveyshuollon verotus

Yrittäjien on hyvä ymmärtää työterveyshuollon järjestämisen lisäksi työterveyshuollon ja sairauskuluvakuutuksen verotukseen liittyvät asiat. Työterveyshuolto on työntekijälle verovapaa etu, kunhan tarjottu etu on tavanomainen, kohtuullinen ja kollektiivinen eli se on tarjottu koko henkilökunnalle. 

Hammaslääkäri

Jos työnantajan terveydenhoidon ohjesäännöissä mainitaan niin, voidaan myös hammashoitokuluja koravata työntekijälle, jolloin etu voi olla verovapaa kohtuullisen määräisenä.

Korvauksia pidetään tavanomaisina ja kohtuullisina silloin, kun etu on työnantajan henkilökunnalleen järjestämä ja se on mainittu työterveyshuollosta tehdyssä kirjallisessa toimintasuunnitelmassa.

Työntekijän erikoissilmälasit

Silmälasikustannuksia pidetään terveydenhuoltoon kuuluvina vain siltä osin kuin kyse on lääkärin tai optikon määräämistä työhön liittyvistä erikoislaseista ja niihin liittyvistä sankakustannuksista. Etu on myös tarjottava kaikille työntekijöille tasapuolisesti

Lakisääteinen työterveydenhuolto: Näin järjestät👍

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma kannattaa laatia
Työterveydenhuollon järjestämisen askeleet

1. Valitse palveluntuottaja

Valitse haluatko tarjota työterveyshuollon työntekijöillesi julkisen toimijan vai yksityisen toimijan kautta.

2. Työterveydenhuollon laajuus

Yrittäjänä voit vaikuttaa siihen, miten laajasti työterveyshuollon palveluita työntekijöillesi tarjoat. Monet yritykset tarjoavat erilaisia palvelupaketteja, jotka sisältävät tietyn määrän tutkimuksia ja lääkäri ja/tai erikoislääkäri käyntejä. Laajempi on usein arvokkaampi, mutta samalla työntekijäsi pääsevät usein nopeammin hoitoon.

3. Sopimus

Teet sopimuksen toimijan kanssa, jonka jälkeen työterveyshuolto astuu sovitusti voimaan.

4. Kerro työntekijöille

Kerrot työntekijöille työterveyshuollon järjestämisestä sekä laajuudesta.

5. Haluatko tarjota sairauskuluvakuutuksen

Moni yrittäjä tarjoaa esimerkiksi julkisen sairaanhoidon työterveyshuollon lisäksi sairaskuluvakuutuksen työntekijöilleen. Tämä voi olla harkinnan veroinen vaihtoehto, mikäli haluat työntekijöidesi saavan nopeasti hoitoa tarvittaessa. Sairauskuluvakuutus on saajalleen veroton, mikäli sen kustannukset ovat kohtuulliset (n. 400,00 euroa vuodessa) ja sen enimmäiskorvaus on 10 000,00 euroa yksittäistä sairaustapausta tai tapaturmaa kohden. 

Mikäli sinulla on mitä vain kysyttävää kirjanpitoon tai työterveyshuoltoon liittyen, ethän epäröi ottaa yhteyttä meihin: kalle.antila@tilitoimistoaly.com tai +358 40 7414826.